Verliest Brugge het fuifzaaltje van De Kelk? (Interpellatie 25 juni 2013)

19 September 2013

Geachte Het probleem is gekend. Wegens een klacht van de buur van café annex fuifzaal De Kelk in de Langestraat staat de uitbatingsvergunning van de fuifzaal op de helling. De fuifzaal is er gekomen met steun van de stad. Dit volledig terecht: er was dringend nood aan kleinere fuifzalen in de Brugse binnenstad en het toenmalig bestuur kwam hieraan tegemoet door de verbouwingen mee te subsidiëren (conform het reglement). Maar met de huidige klacht tegen de vergunning dreigt Brugge een fuifzaaltje te verliezen — een zaal waar Brugge echt wel behoefte aan heeft. Nochtans stellen we vast dat de zaal volledig conform de regels en de wetgeving is, want ook de provincie verwierp de klacht in beroep. De klacht van de buur valt zo eigenlijk te herleiden tot een burentwist. Met dit alles in het achterhoofd vraag ik mij af of het bestuur in dit dossier iets onderneemt om de gedane investeringen te beschermen. Kan de stad niet bemiddelen in deze twist en zo de fuifzaal redden van een eventuele onterechte ondergang? Zijn er andere zaken die het stadsbestuur kan doen voor De Kelk? Want als het stadsbestuur de jongerenvlucht wil tegengaan, echt werk wil maken van Brugge Studentenstad, haar eigen fuifzalenbeleid en initiatieven als Brugge Leeft serieus neemt, dan moet dit bestuur al het mogelijke doen in deze zaak.