Verkaveling Zwankendamme vs. behoud van open ruimte (Tussenkomst 24-11-2014)

26 November 2014

De gemeenteraad moet stemmen over een nieuwe verkaveling. Opnieuw. En hoewel deze verkaveling in Zwankendamme met 45 kavels niet de grootste is, is deze toch ook geen klein bier en zal ze een wezenlijke impact hebben op het dorp.Met Groen zijn we op ons hoede als er verkavelingen voorliggen. Een verkaveling kan je beoordelen vanuit vele perspectieven. Zo kunnen we begrijpen dat dit bestuur een signaal wil geven aan de huidige inwoners van Zwankendamme: dit bestuur zal niet aanvaarden dat de haven een bedreiging vormt voor Zwankendamme. Of: extra woningen op de markt, kunnen de prijzen doen zakken. Of: meer inwoners in Zwankendamme kan de leefbaarheid ten goede komen, in het bijzonder voor een buurtwinkel of een bakker. En ga zo maar door; allemaal redeneringen die op zich relevant zijn. Een bekommernis die echter te weinig speelt voor dit bestuur is die van het behoud van open ruimte en landbouwgrond. De tijd waar een argument als “we snijden maar kleine stukjes open ruimte aan” nog steek hield, ligt al lang achter ons. De verstening van Vlaanderen is dermate problematisch dat nieuwe gronden volbouwen eigenlijk onverantwoord is. Een studie van de professoren Muys en Verheyen van de universiteiten van Gent en Leuven toont aan dat het verdwijnen van de natuurlijke omgeving Vlaanderen nu al economische schade berokkent. Het wordt tijd dat de schepen en deze bestuursploeg dit gaat beseffen en mee neemt in haar beslissingsprocessen. Open ruimte die verdwijnt, is ronduit uit den boze of moet worden gecompenseerd. Daarnaast, om niet als een tang op een varken te slaan met onze argumentatie, wil ik ook nog deze bezwaren meegeven: Qua ontsluiting komt deze verkaveling op dezelfde as als de ontsluiting van de haven, de ontsluiting van de dorpen Zeebrugge, Lissewege, Zwankendamme en Dudzele. Bovendien komt in Lissewege een zeer grote verkaveling die al extra druk op deze as zal leggen. En dit bestuur wil zelfs twee voetbalstadions ontsluiten op deze zelfde as. Dit is echt te veel en extra verkavelingen op deze as vragen om mobiliteitsproblemen. Ook hebben we problemen met het type woning. Het is al lang bekend: er is een substantiële gezinsverdunning bezig. En dat noopt om ons woningbestand aan te passen: weg van gezinswoningen naar kleinere woningen voor alleenstaanden en één-oudergezinnen. Dit blijkt ook zwart op wit uit de woonbehoeftestudie die de vorige bestuursploeg liet uitvoeren en die al sinds 2011 in het schuif ligt. Waarom worden die bevindingen systematisch genegeerd? Waarom blijft dit bestuur één-gezinswoningen neerpoten terwijl dat duidelijk niet tegemoet komt aan een reële nood en er eigenlijk al voldoende één-gezinswoningen leegstaan. Bruno MostreyGemeenteraadslid