verkaveling Puyenbroek Sint-Kruis

06 Mei 2013

Brugge, woensdag 19 oktober 2011 Geacht college, Op donderdag 25/08/2011 heeft een aannemer de werken gestart op de goedgekeurde verkaveling Puyenbroek te Sint-Kruis. Van meet af aan zagen de omwonenden dat de vergunning met de voeten werd getreden: er werden bomen gekapt die behouden moesten worden. De aannemer zelf aanspreken was uiteraard zinloos.  De groendienst van de stad Brugge werd gealarmeerd.  Twee medewerkers kwamen ter plaatse maar het kappen ging door. De milieu-inspectie werd verwittigd maar ook dit had geen resultaat. Dan maar bellen naar de Brugse politie.  Daar werd gesteld dat men wilde ter plaatse komen maar jammer genoeg kon de betrokken inspecteur zijn bureel niet verlaten.  Dus geen interventie.  Om toch iets te doen heeft deze politie-inspecteur de milieu-inspectie gecontacteerd.  Eveneens geen resultaat. Ondertussen hadden de omwonenden Natuur en Bos gecontacteerd.  Die konden blijkbaar ook niets doen ondanks het feit dat zij vanwege de groendienst van de stad Brugge hadden doorgekregen dat er reeds 8 bomen illegaal gekapt warenÂ… Al deze acties van de omwonenden hebben dus geen enkel resultaat gehad.  Het kappen ging gewoon de ganse dag door. Ook ikzelf kreeg een telefoontje van de verontruste omwonenden en ik heb onmiddellijk het kabinet van de burgemeester gecontacteerd met de vraag om dringend in te grijpen en de werken te laten stilleggen.  Ook mijn telefoontje heeft uiteindelijk geen resultaat gehad.  Van alle bovenvermelde interventies kan ik de namen van de betrokken ambtenaren noemen.  De vraag stelt zich uiteraard wie er hier in de fout is gegaan, zijn er verantwoordelijkheden niet opgenomen? De betrokken omwonenden hebben op 27/08 een brief geschreven aan het college, aan de groendienst en aan de ombudsdienst.  Tot op vandaag heeft enkel de ombudsdienst de moeite genomen om een antwoord te sturen. Deze brief bevat enkele interessante passages waaruit ik hier even wil citeren. --- citaten uit brief van 27 augustus 2011 ---Ik had graag antwoord gekregen op de volgende vragen: Is het correct dat er op de verkaveling Puyenbroek bomen werden geveld die volgens de verkavelingvergunning moesten bewaard worden? Ik heb u een overzicht gegeven van alle diensten die verwittigd werden van het feit dat deze overtreding gaande was: De groendienst van Brugge De politie van Brugge De milieu-inspectie Natuur en bos Het kabinet van de burgemeester Niemand van deze diensten heeft de werken laten stilleggen alhoewel de overtreding duidelijk en vooral onomkeerbaar was.  Wie van deze diensten heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen? Hadden er andere personen of diensten moeten verwittigd worden? Indien er ambtenaren of diensten van stad hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen, is daar vanuit het college reeds op gereageerd?  Hoe dan wel? Indien duidelijk is dat er een overtreding van de verkavelingvergunning is vastgesteld, wat zijn de mogelijkheden van de stad om actie tov de verkavelaar te nemen?  Wat zal er concreet gebeuren in het geval van de verkaveling Puyenbroek? Naar de toekomst kijkend vernam ik graag wat de stad zal ondernemen om er voor te zorgen dat dergelijke flagrante overtredingen niet meer kunnen gebeuren.  Ik kan mij voorstellen dat er een regeling wordt uitgewerkt waarbij de werken niet kunnen starten zonder de aanwezigheid van ambtenaren van de groendienst die de controle kunnen uitoefenen op het respecteren van de kapvergunning. Tot hier mijn vragen aangaande dit onderwerp. Met de meeste hoogachting, Guido Maertens, Raadslid