Toegankelijke voetpaden

29 Augustus 2021

Toegankelijke voetpaden

Gedurende de coronacrisis werden er heel wat voetpaden verbreed zodat er heel wat terrassen kunnen geplaatst zijn. Dit zorgt, naar mijn gevoel, voor een meer bruisende stad met meer leven op straat. Dit toont verder ook aan dat eens er ergens schouders onder gezet worden, er veel mogelijk is.

We willen met groen dan ook pleiten voor toegankelijke voetpaden voor rolstoelen en kinderwagens. Daarom willen we pleiten voor een aantal maatregelen.

  1. Waar mogelijk worden best zoveel mogelijk voetpaden versneld verbreed tot ze een breedte hebben van 1,8 meter.
  2. Waar dit niet het geval is, willen we pleiten voor een aantal mogelijkheden:
    1. De rijbaan zou versmald moeten worden zodra dit haalbaar is. Vaak is de rijbaan breder dan wat nodig is om een auto te doen passeren.
    2. Waar fietsen het voetpad (kunnen) blokkeren, moeten fietsen een volwaardige parkeerplaats krijgen op straat.
    3. Waar vuilzakken het voetpad (kunnen) blokkeren, moet afgesproken worden om de zakken aan 1 kant van de straat te zetten, zodat er steeds 1 voetpad vrij is.

Samengevat: we pleiten voor het STOP-principe. Eerst de stappers met voldoende brede voetpaden. Waar mogelijk moeten voetpaden verbreed worden en waar fietsen en vuilzakken de doorgang blokkeren moeten er fietsstallingen op straat geïnstalleerd worden en vuilzakken aan 1 kant van de weg geplaatst worden.

Janos Braem
Gemeenteraadslid