Staatssecretaris Francken wil vluchtelingen opvangen op verontreinigd terrein

21 Oktober 2015

Deze week werd beslist om 300 vluchtelingen op te vangen op het oude militaire domein, het terrein Knaepen, in Zeebrugge. Hierbij zijn er volgens Groen Brugge twee ernstige obstakels die de site mogelijks ongeschikt maken voor opvang van gezinnen. Deze keuze doordrijven zou immers ernstige gevolgen kunnen hebben.   Verontreiniging Sammy Roelant, fractieleider voor Groen in Brugge: “Het terrein Knaepen is verontreinigd. De bodem zowel als de aanwezige vijver zijn verontreinigd, zowel met minerale oliën als met benzeen. Het giftige benzeen is kankerverwekkend. Er was gepland om deze grond te saneren, maar deze saneringen zijn tot op heden niet gebeurd, zo blijkt uit navraag bij OVAM. Dit baart ons zorgen. Voordat de opvang wordt aangevat, moet eerst nagegaan worden of er een humaan-toxicologisch risico uitgaat van de aangetroffen verontreinigingen. En daarbij moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van jonge kinderen. Als blootstelling aan de verontreiniging niet vermeden kan worden, is het niet verantwoord daar mensen en gezinnen op te vangen.” Juridisch onzeker Maar dat is zeker niet het enige probleem met de keuze voor deze site. De stad Brugge heeft zich met een dadingsovereenkomst met Elia, vorig jaar verbonden om het terrein als groene buffer en park in te richten, dit als compensatie voor de vestiging aan de andere zijde van de Baron de Maerelaan van de Stevin-hoogspanningscentrale, waarvan de werken zeer snel vooruitgaan. Gemeenteraadslid Bruno Mostrey: “De Stad Brugge heeft voor de inrichting van het terrein reeds gelden ontvangen van Elia en is derhalve contractueel gebonden. De dadingsovereenkomst werd bevestigd door de Brugse gemeenteraad en de ontvangen gelden werden reeds in de Brugse begroting ingecalculeerd.” "Het terrein Knaepen nu nog voor een ander doel gebruiken, levert juridische problemen op. Het is alsof je bij de verkoop van een huis, na het tekenen van het compromis en vóór het doorgeven van de sleutel, het huis nog eventjes gaat doorverhuren aan een derde." stelt Mostrey. Het negeren van deze overeenkomst, die werd gesloten als compromis om overlast door het Stevin-project voor de buurtbewoners te compenseren, zou wel eens verdere juridische complicaties met zich mee kunnen brengen die de (lokale) overheid met grote extra kosten kan opzadelen. Groen Brugge vindt dit geen teken van goed overheidsbeheer en zorg voor publieke middelen. Wij stellen ons dan ook ernstig de vraag of het kabinet en de diensten van Staatssecretaris Franken de site op afdoende manier ingeschat hebben, met kennis van zaken. Sammy Roelant: “Wij roepen de staatssecretaris op zijn huiswerk opnieuw te doen. We hebben momenteel geen zicht op de ernst van de verontreiniging. Bovendien ontbreekt het aan zorgvuldig bestuur ten aanzien van de stad Brugge, gezien de contractuele verplichtingen ten aanzien van Elia waar Brugge niet onderuit kan.” Sammy Roelant, fractieleider, Bruno Mostrey, gemeenteraadslid