SANITAIRE VOORZIENINGEN TEN VOORDELE VAN VRACHTWAGENCHAUFFEURS ZEEBRUGGE

28 Maart 2021

SANITAIRE VOORZIENINGEN TEN VOORDELE VAN VRACHTWAGENCHAUFFEURS ZEEBRUGGE

Eerder trok ik reeds aan de alarmbel m.b.t. het schrijnend tekort aan sanitaire voorzieningen op de vrachtwagenparking te Zeebrugge.

Als ik mij niet vergis werd aangekondigd dat er een sanitair blok er zou komen.

Een recente reportage onlangs op Focus-WTV toonde nog maar eens de schrijnende en mensonterende toestanden. M.a.w. op vandaag is er nog steeds geen voldoende sanitair voorzien: geen of onvoldoende toiletten; geen of onvoldoende douches; geen of onvoldoende mogelijkheid om zich te wassen, te kleden, zijn behoefte te doen.

Verwijzing en vingerwijzen naar deze of gene persoon, instantie, of wie of wat dan ook brengt in deze geen oplossing. Wel een samenzitten en liefst bij consensus en in samenhorigheid het nodige doen opdat dringend hieraan zou verholpen worden.

Mijn vragen:

  • werd rond de tafel gezeten zoals door mij was voorgesteld?
  • wat was het resultaat?
  • wanneer wordt deze aan deze dringende oproep om te voorzien in een volwaardig sanitaire blok voldaan?
  • wordt in afwachting van realisatie van een definitieve oplossing een tijdelijke sanitaire blok in de vorm van bijvoorbeeld containers voorzien; met aanduiding van wie verantwoordelijk is voor onderhoud, ik denk in eerste instantie aan de werkgevers en transportbedrijven, maar evengoed de bedrijven bedrijvig in de haven en voor wie transport wordt uitgevoerd. De stad kan een regierol opnemen.

Charlotte Storme
Gemeenteraadslid Groen