Saneren munitiestort op de Paardenmarkt (Noordzee)

29 Mei 2022

Saneren munitiestort op de Paardenmarkt (Noordzee)

Bij de verdere uitbouw van onze Diepzeehaven is de sanering van het munitiestort op de zandbank “De Paardenmarkt” cruciaal.

Dit bleek nog eens de afgelopen jaren toen er verhoogde concentraties TNT werden gemeten in het zeewater voor de baai van Heist.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/03/04/springstof-lekt-uit-oorlogsmunitie-voor-de-kust-van-knokke/

Ondertussen zijn alle experten het over eens dat het stort best gesaneerd wordt, voordat er serieuze ongelukken gebeuren. Ook de ligging naast onze LNG terminal en toekomstige waterstofhub moeten we ernstig meenemen in dit saneringsverhaal.

Wat is de stand van zaken op vandaag van de monitoring van het munitiestort?

Is er op vandaag een plan van aanpak om dit historische munitiestort aan te pakken?

Is onze fusiehaven bereid om trekker te worden bij het saneren van dit dossier samen met de Provinciale, Vlaamse en Federale overheid?

Zijn er Europese budgetten om deze historische munitiestorten te saneren?

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid