Rooien van bomen

06 Mei 2013

Brugge, 13 februari 2011,Geacht college, Ter hoogte van de Abelendreef 9 te Sint-Michiels werden een aantal beuken en eiken gerooid. Ik heb daarbij twee vragen: Ik ga er van uit dat dit met een kapvergunning gebeurde.  Graag vernam ik wat de voorwaarden naar herbeplanting zijn. Men zegt mij dat het rooien gebeurde door personeelsleden van de stad Brugge die dergelijke werken in bijberoep uitvoeren.  Op zich geen probleem uiteraard maar devraag stelt zich hoe deze werknemers van de stad Brugge aan de informatie voor dergelijke opdrachten komen. De kapvergunningen worden beslist in het college en worden niet gepubliceerd.  Indien de werknemers van de stad Brugge zichzelf gaan aanbieden bij de betrokkenen die een kapvergunning verkregen omdat zij over die informatie beschikken vanuit hun dienstopdrachten, dan klopt er uiteraard iets niet.  Hier is op zijn minst sprake van valse concurrentie ten overstaan van alle betrokkenen in de sector die niet over deze informatie beschikken.  Hoe staat het college tegenover een dergelijke vermenging van belangen?  Hoe kan er eventueel voor gezorgd worden dat de ganse sector op de hoogte is van de kapvergunningen? Groet, Guido Maertens, Raadslid Dienstig voor Zeven Dagen Brugge