Rattenplaag in St.-Michiels

24 Oktober 2021

Rattenplaag in St.-Michiels

Op verschillende plaatsen in Sint-Michiels, en naar wordt vernomen ook op Sint-Andries, werden recent ratten gespot.

Sommigen treffen de ratten aan in hun tuin, soms zelfs worden ze waargenomen in huis waar ze zich een doorgang verschaffen via de spouwmuur, of men treft ze doodgereden aan tegen de voorgevel van de woning.

De bewoners van onder meer Rijselstraat, Spoorwegstraat, Jeanne De Beirstraat, Leiselestraat, Sint-Michielstraat, Rietstraat, Tillegem… ondernamen reeds pogingen om de ratten te bestrijden, en om ze te vermijden.

Wanneer contact wordt opgenomen met de Stad wordt hen meegedeeld dat de Stad niet tussenkomst, daar de rat zich op privaat terrein bevindt.

Hetzelfde wanneer men de provincie contacteert.

Het lijkt mij echter dat een rattenplaag géén privé-aangelegenheid is.  Zelfs wanneer de rat zich op een bepaald moment op het privé terrein bevindt.

De ratten komen van ergens, en tenzij iemand ratten kweekt en/of deze als huisdier houdt, zijn ratten géén privaat gegeven maar komen zij vanuit het openbaar domein.

Het is correct dat de burger deze ratten niet moet aantrekken en dan ook zorg moet dragen dat er zich bijvoorbeeld geen etensresten bevinden, maar wanneer vaststaat dat op verschillende plaatsen in een wijk of deelgemeente op hetzelfde moment ratten worden aangetroffen, dan is er sprake van een plaag die de draagkracht en verantwoordelijkheid van de individuele burger overstijgt.

Zo wordt onder meer door de bewoners ook gewezen op de aanwezigheid van ratten op het terrein gelegen nabij de carwash waar nogal wat eten wordt achtergelaten. Er is ook de nabijheid van een waterloop, plaats bij uitstek voor de aanwezigheid van ratten.

Vragen:

  1. Kan door de stad, in samenwerking met getroffen bewoners, de aanwezigheid van de ratten bestreden worden? Daarbij denk ik aan de aankoop van vallen door de stad die door de stad bij de bewoner wordt geplaatst op een voor de bewoner veilige plek, waarbij de stad ook zorgt voor het terug weghalen van de vallen na vangst of wanneer dit niet langer nodig blijkt te zijn. Eventueel tegen betaling van een waarborg die men terugkrijgt bij het terugnemen van de geplaatste val.
  2. Kan door de stad nagedacht worden aan natuurlijke bestrijdingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld de natuurlijke vijand van de rat, zijnde de torenvalk en de uil.
  3. Kan door de stad het nodige gedaan worden om het openbaar domein net te houden, en de verantwoordelijken van het achterlaten van voedsel hierop aan te spreken?
  4. Dit alles zo nodig ook in samenwerking met VMM en Infrabel, gezien de aanwezigheid en allicht ook aanwezigheid van ratten aldaar in/ter hoogte van de waterloop en de spoorwegbedding.

In plaats van de getroffen bewoners te zeggen dat ze de ratten zelf moeten bestrijden of laten bestrijden door een gespecialiseerde firma…

Charlotte Storme
Gemeenteraadslid