privacy en camera's op de openbare weg

17 September 2014

  De vraag voor het plaatsen van camera's op de openbare weg, onder meer op het Zand, de Geldmuntstraat, de Noordzandstraat...is geen lichtzinnige beslissing. Integendeel het is een complexe morele overweging. Wij nemen als raadslid in de plaats van de Bruggeling de beslissing of die mag gefilmd worden op de openbare weg. Sinds ik dit punt aantrof op de agenda, loop ik rond met de vraag hoe hierop te stemmen, voor tegen of onthouding? We kregen tijdens het berek (de commissievergadering) uitgebreid uitleg van de korpschef (zoals wettelijk gestipuleerd). De korpschef heeft uiteraard terecht een politionele benadering en bekijkt hoe deze camera's het werk van de politiediensten kunnen vergemakkelijken. Wij als gemeenteraad hebben ook de plicht om te kijken naar de maatschappelijke impact van de camera's. Vaak hoor je zeggen, als je niks misdaan hebt heb je niks te vrezen. Daar ga ik niet mee akkoord, er zijn vele redenen waarom iemand die niets mispeuterd heeft niet graag gefilmd wordt. Het argument draait de bewijslast om. Ik blijf privacy een belangrijke intrinsieke waarde vinden waarop de burger een beroep kan doen. Dus moet er een belangrijke afweging worden gemaakt: krijgen we voldoende veiligheid terug voor het stuk privacy dat we als burger opgeven? Aangezien dit dossier zich aandient zonder grondige evaluatie van de vorige reeks camera's die werden geplaatst, en aangezien de korpschef zelf aangaf dat het preventief effect minimaal is, kunnen we als gemeenteraad deze overweging niet onderbouwd maken vind ik. Bovendien vind ik het op een principieel niveau zeer moeilijk als mandataris, binnen dit complexe debat, om hier de keuze voor te maken in de plaats van de Bruggelingen. Privacy, het woord zegt het immers zelf, is in grote maten een privé aangelegenheid. Sommigen delen graag hun hele leven op sociale media, anderen zijn daar weer zeer terughoudend. Net doordat het een privékwestie is moet iedereen zelf zijn zeg kunnen doen, na een geïnformeerd maatschappelijk debat, of hij zich daar al of neit comfortabel bij voelt. Daarom prefereren wij een bevraging van de inwoners van Brugge over dit dossier. Zij kunnen dan zelf afwegen, na een grondig maatschappelijk debat, hoeveel zij willen afstaan van hun privacy in ruil voor hun veiligheidsgevoel. Als de gemeenteraad er toch voor zou kiezen de principiële beslissing te nemen tot het plaatsen van camera's op die locaties dan vraag ik het bestuur om hier op een heldere en duidelijke manier over te communiceren in de volgende Bruggeinspraak zodat de Bruggelingen correcte kennis hebben over deze aangelegenheid. Om al deze redenen onthouden wij ons als Groen op dit punt.