Privébewaking of controle op smokkel in de haven?

25 Mei 2016

De situatie in Zeebrugge was de voorbije maanden inderdaad gespannen.De aanwezigheid van de vluchtelingen, zorgde soms voor moeilijke menselijke verhoudingen tussen Zeebruggenaren met verschillende opinies over dit gegeven.Want zoals in elke gemeenschap waren er hier mensen met verschillende opinies.De beschamende houding van onze Europese leiders, maar ook van politici meer nabij en de maatschappelijke hetze dientengevolge, heeft er zeker mee voor gezorgd dat de gevoelens hoog opliepen in de dorpsgemeenschap.Ik vind dat het nu de taak van de stad is, en de burgemeester als burgervader, om terug te investeren in herstel van de sociale cohesie in Zeebrugge, zodat het samenleven wordt bevorderd en niet de polarisatie.In die sfeer zou het ook goed zijn als we eerlijk zijn met onszelf.Brengen de vluchtelingen extra druk op het dorp Zeebrugge? Zeker en vast. Dat moeten we niet ontkennen.De vluchtelingen culpabiliseren voor alles wat er misloopt is niet fair. 1. De haven doet het al een tijdje niet zo goed. De internationale economische situatie, de dalende groei in China, de concurrentie tussen de havens. Het is geen eenvoudige periode voor Zeebrugge.Maar om nu rechtstreeks de link te leggen tussen dalende haventraffiek en de vluchtelingen lijkt me intellectueel niet eerlijk.2. Zeebrugge als badstad en de lokale economie lijken me ook al geruime tijd een probleem. Vragen en onduidelijkheid over de uitbreiding van de haven, de ruimtelijke wanorde die van Zeebrugge een gesplitst dorp maken, het gebrek aan een duidelijk profiel als Badstad etc dragen bij aan een moeilijke situatie voor onze geliefde kustgemeente met zijn prachtige strand.Ook hier lijkt het me kort door de bocht de leegstand te herleiden tot de vluchtelingen. Iets wat zeker niet zal bijdragen tot het goede samenleven in de gemeente.Ik hoor nu dat NVA oproept tot een privé firma voor bewaking? Gaat het om privébewaking van het openbaar domein? Zo ja vind ik dit een gevaarlijke piste. Sommige taken blijven beter in handen van de samenleving, privatiseren van de openbare orde is een zeer gevaarlijke piste.Maar bovendien dient ook de haven zelf haar plicht te vervullen.In het antwoord op een vraag die Wouter Devriendt op mijn aangeven stelde aan minister Van Overtvelt blijkt de traffiek in de haven van Zeebrugge ondanks snel stijgende aantallen overtredingen (maal 6 tussen 2012 en 2014) qua smokkel (taxsmokkel, sigarettensmokkel, namaaksmokkel, mensensmokkel, drugssmokkel) ver beneden het internationale gemiddelde.  Het cotrolepercentage is 1% precies de helft van wat dat internationaal is. De minister blijkt dit percentage niet te willen opdrijven om economische redenen, hij wil de concurrentiële positie van de haven niet niet schaden, door meer te controleren op smokkel, zo antwoordt hij op de vraag.De vraag is dan ook of dit mogelijks geen extra gegeven is bij de keuze voor vluchtelingen die willen oversteken naar Zeebrugge, namelijk dat smokkel bij ons veel minder gecontroleerd wordt om economische redenen en de pakkans dus lager is.Ik vind het kortom nogal vreemd om.Dat de NVA vraagt om privébewaking van het publieke domein en ondertussen de smokkel niet wil aanpakken met als drogreden de economie niet te schaden (alsof die niet beschadigd wordt door smokkel). Liever mensen als doelwit dan misdadige organisaties? Tot slot wil ik nog iets zeggen over kerkasiel, waar NVA vragen bij plaatst.Zelfs voor het Christendom bestond er al zoeits in de Griekse tempels, waar de sokkels liggen van onze Europese cultuurgeschiedenis, van ons denken. Het kerkasiel is een lange en goede traditie gebleven. Waar ik nog steeds achter sta. Het is een essentïele rol voor de kerk. Ik heb dan ook zeer veel respect voor de betrokken pastoor en het bisdom in deze. Tenslotte jaagde Christus geen vluchtlingen uit de synagoges, maar wel de geldwisselaars. Daar ligt de eigenlijke kern van onze westerse waarden.