Praktijktesten nu!

29 Juni 2020

Praktijktesten nu!

De dood van de zwarte Amerikaan George Floyd laat ook ons land niet onberoerd. Het onrecht in de VS wijst ons op de structurele aanwezigheid van racisme en discriminatie in onze samenleving. Ook in Brugge worden dagelijks mensen gediscrimineerd op basis van hun huidskleur of ‘vreemd’ klinkende naam. Vooral op de huurmarkt is dit een hardnekkig probleem. Groen wil dat Brugge zelf praktijktesten uitvoert om discriminatie op de woonmarkt tegen te gaan

Annemie en Fatima willen allebei een huis huren. Hoewel ze over dezelfde kaarten beschikken, wordt een van hen niet uitgenodigd om een kijkje te nemen in de woning. Dit is jammer genoeg de realiteit in Brugge. Ook in onze stad worden mensen gediscrimineerd op de private huurmarkt op basis van hun huidskleur of ‘vreemd’ klinkende naam. “Een stad als Brugge mag zich hier niet bij neerleggen en moet actief discriminatie aanpakken”, vindt gemeenteraadslid Raf Reuse (Groen).

Groen stelt daarom voor om praktijktesten in te voeren. Zo’n test kan inhouden dat een verhuurder wordt gecontacteerd met twee fictieve namen: een met een vreemde naam en een met een naam die Vlaams klinkt. De stad kan dit organiseren in samenwerking met UNIA (Interfederaal Gelijkekansencentrum) en een externe onderzoeker zoals een universiteit.

Raf Reuse: “Het is duidelijk dat het initiatief voor praktijktesten niet van Vlaanderen zal komen. Enkele steden, waaronder Gent, rollen echter al enkele jaren praktijktesten uit. En met succes. Zo blijkt dat de discriminatiegraad op de Gentse huurmarkt op vier jaar tijd gedaald is van 26% naar 14%. Kortom, het werkt”.   

Reuse benadrukt wel dat praktijktesten moeten passen in een ruimer beleid: “Om discriminatie aan te pakken heb je een beleid nodig van informatie en sensibilisering enerzijds, en controle en handhaving anderzijds. We hebben dus nood aan een globaal plan. Praktijktesten zijn echter voor ons een cruciaal onderdeel van zo’n plan”.

Tot slot hoopt Reuse op brede steun voor zijn voorstel: “Gelijke kansen zijn geen luxe, maar een absolute voorwaarde. Het is onze plicht als beleidsverantwoordelijken om die gelijke rechten te garanderen voor iedereen. De Brugse Black Lives Matter-beweging vraagt terecht om actie. Praktijktesten op de huurmarkt zijn alvast een noodzakelijk begin”.

Raf Reuse
Gemeenteraadslid