Pleidooi voor Meer Avontuurlijke en Ecologische Speelterreinen in Brugge

23 Juni 2024

Pleidooi voor Meer Avontuurlijke en Ecologische Speelterreinen in Brugge

Brugge, 17 juni 2024 – Naar aanleiding van de verwelkomingsavond voor nieuwe Bruggelingen op dinsdag 11 juni 2024, houdt gemeenteraadslid Karin Robert van Groen Brugge een pleidooi voor de creatie van meer avontuurlijke en ecologische speelterreinen in de stad.

Elke nieuwe Bruggeling ontving tijdens die avond een speelkaart van Brugge, waarop meer dan 130 speelpleinen zijn aangegeven, compleet met spelsymbolen

In een recent artikel in De Standaard pleitte journaliste Christine De Herdt voor speelterreinen met een avontuurlijker karakter. Dit is een trend die volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) steeds meer gemeenten proberen te volgen. Waar in de jaren 80 vooral wippen, schommels en glijbanen de boventoon voerden, ligt tegenwoordig de nadruk meer op de omringende ruimte, het groen en het landschap. Dit soort speelpleinen nodigt uit tot meer creativiteit en sociale interactie, terwijl ze ecologischer zijn en bijdragen aan het welzijn van kinderen en hun ouders.

Karin Robert zal in de gemeenteraad de volgende vragen stellen aan het stadsbestuur:

  1. Hoe worden de speelpleinen in Brugge tegenwoordig aangelegd? Is er aandacht voor creativiteit, sociale interactie en avontuur?
  2. Wordt bij de aanleg van nieuwe speelpleinen ook aandacht besteed aan het ecologische aspect? Hoe wordt dit gerealiseerd?
  3. Wordt er gedacht aan het heraanleggen van oudere speelpleinen met aandacht voor groen, creativiteit en sociale interactie?
  4. Bruggelingen worden uitgenodigd om hun ideeën voor buitenspelen door te geven. Hoe verloopt dit proces verder wanneer iemand een idee indient?

Daarnaast geeft Robert enkele suggesties:

  • Nieuwe speelplekken zouden moeten worden gerealiseerd na overleg en bevraging van de kinderen uit de buurt. Inspraak en participatie binnen een duidelijk traject zijn hierbij essentieel.
  • De inrichting van nieuwe speeltuinen en de heraanleg van bestaande speeltuinen zou rekening moeten houden met variatie, avontuur en natuur.
  • Een grondige monitoring en dieptescan van de locatie waar een speelterrein gepland is, is cruciaal voor de veiligheid en kwaliteit van het speelterrein.

Karin Robert benadrukt dat het belangrijk is om speelterreinen te creëren die niet alleen uitnodigen tot spelen, maar ook bijdragen aan de ecologische duurzaamheid en het welzijn van de gemeenschap. "Laten we samen werken aan een stad waar kinderen vrij kunnen spelen en zich creatief kunnen uitleven in een groene en veilige omgeving," aldus Robert

Karin Robert,
Gemeenteraadslid