PFOS, PFAS, PFOA en aanverwante op Brugs grondgebied

25 Juni 2021

PFOS, PFAS, PFOA en aanverwante op Brugs grondgebied

Via "De Tijd" kwam aan het licht dat milieuverontreiniging met PFAS, PFOS, PFOA en aanverwante niet enkel een Antwerps probleem is.

Ook Zeebrugge komt in het vizier. De concentratie van PFOS in baars ligt er tussen de 45.6 en 91 microgram per kg spierweefsel.

Na het dossier van Bayer Rickmann, de brownfield van de cokesfabriek van Zwankendamme en de cyanidevervuiling in Kristus Koning opnieuw een nieuw zwaar milieudossier.

Hieromtrent enkele vragen aan het stadsbestuur:

  • waar komt deze PFOS vervuiling vandaan?
  • wat hun plannen zijn om deze vervuiling aan te pakken?
  • wie deze sanering zal betalen?
  • Welke stappen heeft de MBZ of het Stadsbestuur hieromtrent vroeger al gedaan?
  • Hoe wil het stadsbestuur samen met onze fusiehaven in de toekomst dergelijke milieuverontreiniging vermijden?
  • Heeft onze milieudienst cijfers voor het volledige grondgebied van Brugge?
  • Betreffende onze brandweerkazernes en de brandweerzone in Ryckeveldebos, werd hier al onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van PFOS, PFAS, PFOA en aanverwante stoffen? Werd het personeel al onderzocht op aanwezigheid van dergelijke stoffen?

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid