Persnota Budgetbespreking Stad Brugge 2018

26 November 2018

Persnota Budgetbespreking Stad Brugge 2018

Groen Brugge is ongerust over de toekomst van de stadskas

We stellen vast dat het stadsbestuur pas de afgelopen twee jaar uit de startblokken geschoten is. Er werd eerst veel gepalaverd en slechts de laatste jaren zien we investeringen. Vooral in grote projecten. Een stadsbestuur heeft echter ook de taak om te investeren in de levenskwaliteit van alle Bruggelingen. Het beleid van de huidige coalitie is een beleid van gemiste kansen. De Groen-fractie zal dan ook het budget niet goedkeuren.

Groen herhaalt haar prioriteiten. We willen meer investeringen in:

Een doortastend klimaatbeleid. De klimaatopwarming is de grootste uitdaging van deze tijd. Toch zien we dat het stadsbestuur op haar lauweren rust en te weinig actie onderneemt om onze klimaatdoelstellingen te halen. Groen wil meer centen voor klimaatbeleid.

Fietsinfrastructuur. Groen heeft de ambitie om van Brugge een échte fietsstad te maken. Daarom ijveren we voor meer investeringen in fietsinfrastructuur.

Sterke stadsdiensten. Het stadsbestuur heeft te veel bespaard op de stadsdiensten. Personeel die met pensioen ging, werd vaak niet vervangen. Dat verhoogt de werkdruk en verlaagt de kwaliteit van de dienstverlening voor burgers en bedrijven. Groen wil investeren in sterke stadsdiensten.