Op vraag van oppositiepartij Groen treedt ook stad Brugge toe tot de statiegeldalliantie

31 Januari 2018

De gevolgen van een overdosis aan plastiek in rivieren, zeeën, op stranden… zijn niet meer te overzien en nefast voor zowel dier als mens. Maar niettemin dit een wereldwijde problematiek is, kan ook de lokale overheid zijn steentje bijdragen om het tij te doen keren. Dit kan gaan van zelf het goede voorbeeld geven door zelf zoveel als mogelijk plastiek te vermijden, zoals geen plastiek zakken uitgeven, zoveel mogelijk plastiekvrije goederen aan te schaffen, tot het sensibiliseren van de burger en het kenbaar maken van alternatieven, alsook het faciliteren maar ook zelf (mee) aanbieden van deze alternatieven. Tegelijk dient ingezet te worden op het vermijden van PET- en plastiekflessen als zwerfvuil, zodat op zijn minst dit kan gerecycleerd worden, en daartoe werd de ‘statiegeldalliantie’ in het leven geroepen. Lokale overheden en verenigingen die zo samen bij de hogere overheid aandringen om structurele en eerlijke maatregelen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes zodat de kost van het opruimen van deze als zwerfvuil niet langer door de gemeente en ten gevolge daarvan de belastingbetaler moet worden betaald maar door degene die deze flessen en blikjes als zwerfvuil achterlaat. Gemeenteraadslid Charlotte Storme (Groen) kon zowel Schepen Pierins (Sp.a) als Schepen Decleer (Cd&V) overtuigen van de noodzaak én mogelijkheden hierop in te zetten. Schepen Pierins zegde toe een collegenota op te maken zodat ook de stad Brugge zich straks lid mag noemen van de ‘statiegeldalliantie’, en Schepen Decleer neemt ook diverse voorstellen door Groen aangebracht ter harte, gaande van sensibiliseren van het gebruik en aanbieden van herbruikbare zakken, samenzitten met handelaren… tot het ook extra in de verf zetten van de eigen herbruikbare drinkfles die de stad reeds zelf te koop aanbiedt. “Zelf gebruik ik al meerdere jaren steeds een herbruikbare drinkfles en koop geen plastiek flesjes; het zal niet zonder enige trots zijn dat ik mij ook een herbruikbare drinkfles van de Stad Brugge zal aanschaffen”, besluit Charlotte Storme. Ook lijsttrekker Raf Reuse (Groen) is tevreden vast te stellen dat het mogelijk is dat ook vanuit de oppositie zaken in beweging kunnen worden gezet en op die manier een eerste stap in de richting van een menselijker, eerlijker en gezonde maatschappij wordt gezet.   Andries Neyrinck, voorzitter Groen Raf Reuse, lijsstrekker Groen Charlotte Storme, gemeenteraadslid Groen Marleen Ryelandt, gemeenteraadslid en fractieleider Groen