Ook kruising met Schipdonkkanaal en Damse Vaart moet beschermd worden

04 Juni 2016

Groen Brugge is zeer tevreden met bescherming van de historische en landschappelijke waarde van de Damse vaart. Helaas kleeft er ook een serieuze smet op deze beslissing: de kruising met het Schipdonkkanaal wordt niet opgenomen in deze bescherming. Sammy Roelant: “Blijkbaar vindt de minister dat je met waardevolle landschappen kan sjacheren. Omdat hij de havenlobby ten dienste wil zijn onthoudt hij een even waardevol stuk landschap als de rest van dezelfde bescherming. Dit om toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken die net zeer nefast zullen zijn voor de landschappelijke waarden en die mogelijks de volledige polders zullen bedreigen door hun impact op de waterhuishouding.” Groen Brugge vraagt dan ook met aandrang om de kruising met het Schipdonkkanaal ook op te nemen in de bescherming. “De beste oplossing voor de ontsluiting van de haven is een combinatie van het spoor,waarin verder moet geïnvesteerd worden, de estuaire vaart die nu reeds sterk groeit en innovatieve oplossingen. Investeringen in toekomstgerichte oplossingen zullen meer zoden aan de dijk zetten dan te blijven hangen bij denkbeeldige, onhaalbare schijnoplossingen van een halve eeuw geleden.” besluit Roelant