Onafhankelijke regionale pers komt in het gedrang

06 Mei 2013

Gisteren stelde Vlaamse parlementslid Bart Caron (Groen!) in de commissie media een aantal vragen rond de financiering van de regionale tv-zenders. Ook Focus-WTV haalt heel wat inkomsten uit publireportages van de overheid. Dit brengt hun onafhankelijkheid in het gedrang. ‘Jaarlijks bestellen diverse lokale overheden publireportages bij Focus-WTV. Zo betaalt de Provincie West-Vlaanderen jaarlijks minstens 420.000 euro aan reportages, ook diverse steden, waaronder Brugge, betalen zo’n 75.000 à 90.000 euro voor dergelijke programma’s.’ zo zegt Bart Caron. Onder het motto: bijt niet in de hand die je voedt zijn er zoals verwacht dan ook weinig kritische reportages of onderzoeksjournalistiek rond lokale dossiers op deze zenders. Bovendien zijn dit uitgaven waarvoor geen openbare aanbestedingen worden gedaan, en die dus in de praktijk steeds worden uitgevoerd door Picstory. Zowel Picstory als Focus-WTV zijn dochters van RMM. Op haar beurt is dit een dochter van Roularta, die ook het Brugsch Handelsblad en de Streekkrant uitgeeft. Bladen waar de provincie middels omslagbladen en ook de steden middels advertenties financiële bijdragen aan leveren. ‘Zo komt er heel wat belastingsgeld om propaganda te voeren voor lokale besturen terecht bij mediamogul Rik De Nolf,’ zo zegt Sammy Roelant. Maar er zijn niet enkel vragen te stellen bij de onafhankelijkheid. Er is in de praktijk een wel heel grote mediaconcentratie in Brugge en West-Vlaanderen. ‘Dat deze mediaconcentratie gesteund wordt door de lokale overheden zorgt eigenlijk voor concurrentievervalsing.’aldus nog Sammy Roelant. Het wordt steeds moeilijker voor andere regionale spelers om aan kwalitatieve journalistiek te blijven doen. Het aantal voltijds betaalde journalisten is in het laatste decennium drastisch teruggelopen. Steeds meer wordt een beroep gedaan op freelancers die onder grote druk staan en steeds minder verdienen. Ook kleine onafhankelijke Brugse initiatieven zoals Moonartgallery of Stadsomroep staan onder zware druk. Nochtans is het voor de lokale democratie levensnoodzakelijk dat er een groot en divers aanbod is. Groen! pleit er dan ook voor om de ondoorzichtige financieringsmethoden stop te zetten. In plaats daarvan kunnen er voor lokale en regionale journalistiek beter subsidies worden toegekend vanuit Vlaanderen, waaraan objectieve criteria zijn gekoppeld met daarnaast een fonds voor lokale journalistiek dat kleinschalige vernieuwende media of lokale onderzoeksjournalistiek financieel ondersteunt. Sammy Roelant, voorzitter Groen! Brugge Bart Caron, Vlaams Parlementslid