Omvorming Brugge Plus vzw (interpellatie 25 juni 2013)

19 September 2013

Geachte In het antwoord op mijn schriftelijke vraag over de eventuele omvorming van de gemeentelijke zelfstandige structuren (vzw’s) kreeg ik ten aanzien van Brugge Plus vzw het volgende antwoord: Brugge Plus is de verderzetting van de vzw Brugge 2002. De vzw is een belangrijke organisator van evenementen (stadsfestivals, kookeet, uitwijken,….), staat in voor de uitbating van In&uit, is belangrijk voor de culturele communicatie en voert ook opdrachten uit voor andere stadsdiensten als stedenbeleid of de musea.Vanuit de wetgeving op de gemeentelijke vzw’s bekeken wijst de financiering in de richting van een gemeentelijke vzw. Ook de bestuursmandaten zijn op vandaag in meerderheid ingevuld door bij de stad betrokken personen. Daarbij moet echter wel worden opgemerkt dat de statuten de evenredige participatie door derden voorzien, maar dat niet alle mandaten zijn ingevuld. Er zijn echter sterke argumenten die aantonen dat de vzw bijdraagt tot het gemeentelijk belang (en vandaar de sterke betrokkenheid rechtvaardigt), maar een werking heeft die het lokale ver overstijgt. Met andere woorden: dat Brugge Plus belangrijk is voor de stad, maar geen stadsdienst is: - De vzw wordt op regelmatige basis door de Vlaamse overheid gesubsidieerd voor haar werking. Steeds is een van de criteria voor die subsidiëring dat de werking een belang voor de hele Vlaamse Gemeenschap moet hebben. Voorbeelden zijn de subsidies voor Brugge Centraal, Corpus, Kringloopexpo, de sociaal-artistieke werking. - De vzw is op gelijkaardige manier al gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen voor de internationale uitstraling van haar projecten. Er zijn bijgevolg goede argumenten om de vzw in zijn huidige vorm te behouden en de participatie te continueren. Dit is ook erg belangrijk bij het verwerven van Vlaamse subsidies. Aangezien een gemeentelijke vzw zich in wezen beperkt tot de stad, gaat dit in tegen de gevraagde bovenlokale werking en impact. Zo zijn op vandaag stadsdienst uitgesloten voor subsidies in diverse cultuurdecreten. Voorstel: Brugge Plus continueren als private vzw met participatie door de stad. M.a.w. Brugge Plus blijkt plots een bovenlokale vzw te zijn die zich maar in tweede orde voor het Brugse cultuurleven inzet. Maar klopt deze redenering wel? Het decreet zegt dat een vzw een gemeentelijk belang moet hebben. Daar wringt het schoentje: wat is dat precies? De wetgever weet dat dit moeilijk definieerbaar is en gaf daarom drie criteria. Vanaf aan één van deze criteria voldaan is, is er een vermoeden van gemeentelijk belang. Is er aan twee of drie voldaan, dan wordt het een sterk tot zeer sterk vermoeden. Dan is een bijzondere argumentatie nodig om in dat geval niet te kunnen spreken van gemeentelijk belang. Dit zijn de criteria: De helft van het stemrecht is in handen van de stad De helft van de bestuurders is van de stad De helft van de middelen komt van de stad Aan alle drie is voldaan, en toch wil men niet erkennen dat Brugge Plus een vzw is met gemeentelijk belang. Maar worden daar dan sterke argumenten voor gegeven? Men redeneert als volgt: Brugge Plus krijgt subsidies van de Vlaamse Overheid en van Toerisme Vlaanderen. Die subsidies zijn belangrijk, dus is Brugge Plus geen vzw met gemeentelijk belang. Ik sta wat versteld van deze redenering die zeer kort door de bocht is, en die niet aanvaard zal worden door de toezichthouder. Een soortgelijke redenering die ook gevolgd is bij Het Entrepot. Het is niet omdat een gemeentelijke vzw een subsidie verwerft van een hogere instantie, het is niet omdat de Vlaamse Overheid of Toerisme Vlaanderen een onderdeel van ons beleid wil steunen dat het gemeentelijk belang plots wegebt. Brugge Plus is nu eenmaal de structuur die het gros van het Brugse cultuurbeleid uitvoert. Misschien wat meer, maar zeker niet minder. En ik wil ook het volgende opmerken. Een verplichte hervorming van Brugge Plus in bv. een Extern Verzelfstandigd Agentschap (in vzw-vorm) moet ook op de gemeenteraad komen, want de nieuwe structuur zal de beoordeling van de Vlaamse Overheid (Vlaamse Regering) moeten ondergaan. Daartoe heeft Vlaanderen 100 dagen. Stel dat het stadsbestuur wacht met die omvorming en dit pas in pakweg september gebeurt, dan zal het nog een heksentoer worden om voor het einde van het jaar in regel te zijn met Brugge Plus, zoals decretaal verplicht. Als dus blijkt dat het bestuur onterecht stil zit, dan kan dit leiden tot een onwettige toestand met betrekking tot Brugge Plus op 1-1-2014, waardoor alle beslissingen van de vzw op dat moment kunnen worden aangevochten: door leveranciers, oppositieraadsleden, belanghebbende burgers,… Een situatie die we uiteraard liever niet zien gebeuren. Zal het bestuur de vzw Brugge Plus een correcte taxatie geven ten aanzien van het gemeentelijk belang zodat de hervorming van Brugge Plus meteen correct gebeurt; en zodat we de beoordeling van de Vlaamse toezichthouder pijnloos doorstaan en we Brugge Plus niet uitsturen op juridische avonturen? Sowieso lijkt het ons nuttig dit dossier bij twijfel aan de beoordeling van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor te leggen. Dit gebeurt beter vroeg dan laat.