Niet federaal minister Gilkinet, maar Vlaams minister Peeters moet fietszone in Brugge toelaten

15 November 2020

Niet federaal minister Gilkinet, maar Vlaams minister Peeters moet fietszone in Brugge toelaten

Op de laatste gemeenteraad vond een discussie plaats over het al dan niet invoeren van een fietszone in de Brugse binnenstad. Een fietszone is een aaneengesloten geheel van fietsstraten. Auto’s mogen er fietsers niet inhalen wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Burgemeester De fauw liet weten dat een fietszone niet mogelijk is, omdat er al twee andere zones (tonnagebeperking en betalend parkeren) van kracht zijn in het centrum. Dat maximum is vastgelegd in een ministerieel besluit, waardoor er momenteel geen rechtsbasis is voor een fietszone. Het stadsbestuur stuurde daarom een brief naar federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) met de vraag om het ministerieel besluit aan te passen

Nu blijkt echter dat het federale niveau helemaal niet verantwoordelijk is. Groen-gemeenteraadslid Janos Braem: “De bevoegdheid over het betreffende ministerieel besluit is hoogstwaarschijnlijk sinds de laatste staatshervorming naar de gewesten gegaan. Het is dus Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) die een fietszone in Brugge kan toelaten”.

Die informatie blijkt onder meer uit een antwoord op een schriftelijke vraag van een Vlaams parlementslid uit Limburg over het optrekken van het aantal zones. “Daarin geeft minister Peeters impliciet te kennen dat ze bevoegd is. Jammer genoeg geeft ze een vaag antwoord op de terechte vraag naar een fietszone. Een aaneengesloten geheel van fietsstraten zou het voor fietsers nochtans veiliger en aangenamer maken om zich te verplaatsen. We kunnen zo nog meer Bruggelingen overtuigen om de auto te laten staan”, stelt Braem.

De Groen-fractie in het Vlaams Parlement zal de minister hierover opnieuw aanspreken. Braem roept ook de volksvertegenwoordigers van de andere partijen op om hetzelfde te doen. “Alle Brugse democratische partijen zijn voorstander van een fietszone. Laat ons dit samen realiseren in het belang van veiliger fietsverkeer”, besluit hij.

Janos Braem,
Gemeenteraadslid