Mobiliteitsplan hinkt op twee benen (Tussenkomst 25-01-2016)

29 Januari 2016

Zoals her en der al gezegd: er liggen een aantal mooie groene principes aan de basis van dit plan. Dat is een goede basis om een duurzame visie op mobiliteit te ontwikkelen en uit te werken voor onze stad! Maar iets concreter wil ik graag wat kanttekeningen maken bij het inspraaktraject. Dat was eerder betuttelend en soms meer geneigd tot het louter verstrekken van informatie, eerder dan tot het inwinnen van visies en meningen bij de Bruggeling. Maar goed: participatie is een werkwoord, en dit installeer je niet zomaar. Participeren is iets wat zowel de burger maar ook de overheid moet leren. Daar gaat wat tijd over. Meer en acuut problematisch is het nieuwe busplan. Zoals we met Groen voorspelden: dit plan is goed voor de twee grote winkelstraten, maar is een immense belasting voor heel veel andere straten in het centrum. Denken we maar aan de Ezelstraat, Naaldenstraat, Sint-Jorisstraat,… Ook voor de reizigers is dit geen cadeau: door het nieuwe busplan rijdt De Lijn echt met de mensen rond. De ritten duren langer, de dienstverlening neemt af. Vele gebruikers van het openbaar vervoer voelen zich vandaag compleet in de steek gelaten. Als we duurzaam mobiel willen groeien, kan dit helemaal niet de bedoeling zijn. In plaats van ervoor te zorgen dat meer deelgemeenten rechtstreeks bereikbaar zijn via de ring, zonder het centrum te belasten, heeft dit busplan net het omgekeerde bereikt. Daarom een warme oproep: neem deze klachten ter harte en stel snel een beter busplan op.Heel graag hoor ik hier wat nieuwe perspectieven van de schepen: hoe zal dit worden aangepakt? Een ander heikel punt is dat dit plan dikwijls op twee benen hinkt. Zo bijvoorbeeld zullen de geplande randparkings (dus de parkings tegen de ring, dichtbij de binnenstad) een concurrentie vormen voor de de Park&Ride-parkings (de parkings iets verder af van de binnenstad, zoals bijvoorbeeld ter hoogte van Steenbrugge). Waarom zou een automobilist stoppen aan Steenbrugge als er op de site Altebij ook nog een goede kans bestaat om de auto kwijt te geraken? Het is duidelijk dat dit een halfslachtige keuze is die de eigen goeie intenties zal ondermijnen. Jammer. Te meer ook omdat de Baron Ruzettelaan of de Astridlaan al met autoproblemen te kampen hebben.Hier zou consequent kiezen voor Park&Rides, aan de buitenrand van de Brugse deelgemeenten of ter hoogte van de Expresweg de beoogde positieve effecten hebben en duurzame mobiliteit vergroten. Wat ons ook tegen de borst stuit is het feit dat dit plan behoorlijk wat voorafname doet op het vlak van ruimtelijke planning. Daar wijst de gecoro ook op. Grote onderdelen van de mobiliteit afstemmen op een voetbalstadion dat er — tot spijt van wie het benijdt — nog lang niet staat, is voor ons een brug te ver. En dan nog het Citydepot. De burgemeester heeft de visie, zo bleek in het berek, om dit over te laten aan de privé; het stadsbestuur staat daar volledig buiten. Maar wij zijn daar niet volledig akkoord mee. Er dient ontmoediging te gebeuren van zwaar verkeer in de binnenstad om zo het Citydepot te promoten. De stad heeft hierin een belangrijke rol door de juiste limieten op te leggen qua tonnage en venstertijden. In het algemeen en om wat te concluderen:Geef dit plan in handen van iemand die verregaand de mobiliteit wil verduurzamen en vergroenen, en die persoon zal er ver mee geraken. Maar, omgekeerd, komt dit plan terecht in handen van iemand die een status quo wil, de auto koning wil laten en de voetganger, fietser en gebruiker van het openbaar vervoer op een secundaire plaats zet, dan zal dat met dit plan ook lukken. Het laat te veel open voor halfslachtig beleid. En een plan, een echt plan, moet net een uitgestippelde weg zijn om tot een doel te komen. Zo gezien schiet dit document te kort. Tegenstemmen gaan we niet doen met Groen maar we gaan ons wel onthouden: de garanties zijn te klein dat de keuzes die broodnodig zijn, ook effectief gemaakt zullen worden. We hopen dat dit bestuur tot de eerste categorie van de welwillende hervormers behoort en er volop voor gaat. Dan kan dit mobiliteitsplan iets opleveren. Bruno MostreyGemeenteraadslid