Minder veiligheid voor Bruggeling door kosten voetbal

29 Juni 2015

Twee maanden geleden kregen we in de gemeenteraad het synoptisch verslag van de korpschef onder ogen. Toen werd duidelijk dat de politiefinanciering niet goed is in verhouding met de taken die ons korps op zich neemt, daar ben ik vorige maand reeds over tussengekomen. Een van de oorzaken die werden aangehaald was de kostprijs van het verzekeren van de veiligheid van het voetbal. Intussen stelde ik een schriftelijke vraag hierover. Ik wilde immers weten hoe zwaar de kosten voor de voetbalveiligheid wogen op ons korps.   Dit zijn de cijfers:   De totale personeelskost voor de thuiswedstrijden van Club Brugge wordt geraamd op 2.163.507 euro waarvan 943.079 euro van eigen zone en 1.220.428 euro steun. De totale personeelskost voor de thuiswedstrijden van Cercle Brugge wordt geraamd op 243.476 euro waarvan 163.756 euro van eigen zone en 79.720 euro steun. De materiële kost voor het korps wordt geraamd op 156.405 euro per jaar. Hierbij is niet meegerekend: -De federale materiële steun, verplaatsingstijden, de steun die Brugge levert aan wedstrijden elders (bijvoorbeeld spotters)   Niet alleen is dit een zeer grote kost om te dragen voor de politiebegroting en de Brugse belastingsbetaler, het is ook zeer moeilijk te begroten. Uiteraard zijn velen in Brugge blij als Club bijvoorbeeld Europees overwintert, maar voor de politie brengt het extra kosten met zich mee, die niet begroot kunnen worden. Dit jaar kostte de overwintering van Club onze politilie 115.678 euro extra. Deze middelen moeten van elders op de begroting komen. Dat betekent dat het voorzien van de veiligheid op voetbalmatchen te koste gaat van andere politiediensten aan de Brugse burger.   Het kan niet de bedoeling zijn dat de veiligheid van de Bruggelingen moet inschieten bij de aanwezigheid van het voetbal op ons grondgebied. Een heleboel kosten niet eens meegerekend ,bedraagt het aandeel van de voetbalveiligheid reeds 1,2 miljoen euro in de totale begroting van de politie! Natuurlijk zijn onze voetbalclubs verenigingen met een maatschappelijke weerklank. Maar het zijn ook bedrijven met omzetcijfers. Bijvoorbeeld Club Brugge, een vennootschap die om fiscale redenen in Luxemburg gevestigd is, heeft een jaarbegroting van 35 miljoen euro. Intussen draagt de stad Brugge jaarlijks 25 miljoen euro bij aan de politiebegroting. Met Groen zouden we het dan ook niet meer dan fair vinden mochten onze voetbalploegen in verhouding fair bijdragen tot de kosten voor de veiligheid.   Graag kenden we de visie hierover van ons stadsbestuur. Vind het stadsbestuur dat de Brugse belastingbetaler moet opdraaien voor de kosten of dat de voetbalploegen een faire bijdrage moeten leveren?