Leeskansen bieden en leesplezier stimuleren

28 Augustus 2022

Leeskansen bieden en leesplezier stimuleren

Verschillende metingen, zowel in Vlaanderen als internationaal, tonen aan dat de leesvaardigheid van Vlaamse leerlingen achteruit gaat. Dat zien we zowel in het lager onderwijs (PIRLS, meest recente peilingsproef) als in het middelbaar onderwijs (PISA, recente peilingsproef PAV in BSO). Minder en minder leerlingen halen het minimumniveau.Vlaamse leerlingen lezen minder goed en minder graag in vergelijking met vroeger én in vergelijking met internationale leeftijdsgenoten. Er is ook een duidelijke correlatie tussen beide: leerlingen die minder goed kunnen lezen, beleven minder leesplezier, en leerlingen die minderleesplezier  beleven, lezen minder en dus ook minder goed.

“Daarom”, vindt raadslid Karin Robert, Groen Brugge, “is het belangrijk om deze evolutie te counteren.  Leesvaardigheid stimuleren blijft een groot werkpunt voor het onderwijs maar ook voor onze bibliotheken. Onze eigen Brugse bib verdient zeker een pluim voor het werk dat ze hieromtrent al leveren.”

Toch lanceert raadslid Robert bij het begin van het nieuwe schooljaar enkele nieuwe en aanvullende voorstellen.

Een extra voorleesbank nabij een Tutterboom bijvoorbeeld en ook in een geboortebos is een extra gelegenheid om voor te lezen. “Misschien biedt park Steevens hier straks geen extra mogelijkheid of kan zo’n boom met voorleesbank ook in het Graaf Visartpark?”, zegt Robert.

“Bij voorleesbanken kunnen boeken-ruil-kastjes staan binnen een bepaald thema, telkens afgestemd op kinderen. Er kan hiervoor worden samen gewerkt met onze eigen Brugse auteurs en illustratoren.

De ‘Tussendoortjes’, de voorlees- en crea activiteit van de bib voor jonge kinderen, kunnen ook ‘Tussendoortjes in het park of bos’ worden.  Ook TAZ, Theater Aan Zee, Oostende paste dit de voorbije zomermaanden toe.

En waarom niet een gele bibfiets tijdens de volgende grote vakantie een ‘Ronde’ laten doen van de Brugse parken en pleinen? Waar de bibfiets neerstrijkt wordt dan voorgelezen en worden de omwonenden uitgenodigd binnen het thema vervoer, fiets, bewegen is gezond,….

Deze extra leesbevorderingsinitiatieven stel raadslid Karin Robert voor en ze ziet ze graag verder uitgewerkt door de Brugse bib met daarbij extra aandacht voor het opstarten van deze initiatieven, ook in wijken waar kansarmen zijn

Karin Robert,
Gemeenteraadslid