Kookeet best op 't Zand

31 Januari 2015

Sammy Roelant: “Wij vinden het belangrijk dat er bij evenementen ook altijd een meerwaarde is voor nabijgelegen zaken, dat er synergieën zijn.” Door het evenement weg te trekken uit het Centrum wordt een mooie kans gemist om een geïnteresseerd publiek, dat specifiek wordt aangetrokken met een culinaire interesse, ook te laten proeven van onze stad. “Een deel van de meerwaarde van het evenement voor Brugge gaat zo verloren” aldus Sammy Roelant “Immers, na de hapjes worden de mensen nu vaak verleid om de stad in te trekken naar onze leuke horecazaken, door het nu afgelegen te laten doorgaan aan de achterkant van het station, verdwijnt niet alleen een stuk van de charme door de mooie Brugse setting die ontbreekt, maar ook een stuk economische meerwaarde.” “Wat ik zelf als bestuurslid van organisator Brugge plus betreur, is dat we op de vorige raad van bestuur hadden afgesproken om uitgebreider het evenement te besprekenop de raad van beheer. Ik merk dat nu tegen die afspraken wordt gezondigd en dat er zonder overleg op die raad beslissingen werden genomen. Dat is een spijtige zaak. Zelf had ik graag een aantal constructieve ideeën ingebracht omtrent duurzaamheid en voeding. De financiële inbreng van de stad, vorig jaar zo'n 60 000 euro zonder personeelskosten, verantwoordt toch een aantal maatschappelijke doeleinden.” zo vervolgt Roelant, “ Ik krijg ook soms vragen van uitbaters die er graag zouden bij zijn maar voor wie geen plaats is. Kookeet is een rendabel gegeven voor de deelnemers, dus extra financiële input van de stad moet te verantwoorden zijn. Het succes en de kwaliteit van Kookeet kan immers dienen om extra bewustzijn te creëren rond uitstervende soorten (blauwvintonijn), dierenwelzijn (foie gras), de ecologische voetafdruk van voeding (streekproducten) en gezondheid." Bovendien ijvert de std al jaren voor de Bevrijdingslaan als invalsweg in de stad. Deze beslissing gaat dus lijnrecht in tegen het eigen mobiliteitsplan.