Klein Appelmoes dan toch in een bouwproject gegoten

06 Mei 2013

De Brusselse architect Peter Swinnen geeft straks Klein Appelmoes een nieuw uitzicht. Een ‘belangrijkÂ’ bouwproject wordt aangekondigd in dit natuurgebied. Klein Appelmoes is een onbebouwd stuk unieke natuur dat als waterbuffer dient voor de 50 hectaren er rond. De bouwdrang van de Vlaamse overheid is duidelijk erg groot. Acht hectare natuurgebied rond de Gemene Weidebeek zullen blijkbaar zomaar opgeofferd worden aan het aangekondigde bouwproject: er wordt een verkaveling voorzien in dit watergevoelig gebied. De ontwikkeling van een verkaveling aldaar betekent dan ook een versnippering en aantasting van dit samenhangend gebied en dit zal negatieve effecten hebben op dit ecologisch waardevol gebied. Nochtans werden bij het openbaar onderzoek destijds om en bij de 4.300 bezwaarschriften ingediend, vanuit Groen! Brugge samen met de buurtbewoners, waarbij o.a. volgende argumenten werden aangehaald: schending van een aantal bepalingen i.v.m. natuurbehoud, onduidelijkheid i.v.m. het beheer van het water in dit gebied na verkaveling, de problematiek van de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit werd niet voldoende onderzocht.  Stad Brugge kan echter ook zonder de verkaveling van Klein Appelmoes tegemoet komen aan voldoende huisvesting. Een meer doordachte en toekomstgerichte visie rond wonen ‘inÂ’ de stad zou de aantasting van natuurgebied als Klein Appelmoes overbodig kunnen maken. Té vaak en té veel wordt voor woningen de groene gordel rond Brugge aangepakt en aangetast. Stad Brugge en de Vlaamse overheid zouden veel meer en beter werk kunnen maken van een evenzeer ambitieus plan om door de Vlaamse bouwmeester  eco-woningen in het centrum te laten introduceren. Dit door bestaande woningen aan te passen. Zo doet men aan inbreiding in plaats van uitbreiding in groene zones. Dit is pas een uitdaging die hoog gegrepen zou zijn en voor de Vlaamse Bouwmeester Peter Swinnen voorwaar een ijverig project. Dat de Vlaamse overheid eens leert luisteren naar de inbreng van honderden mensen, buurtbewoners, die hun woon- en leefgebied naar waarde weten te schatten. Karin Robert, ondervoorzitter Groen! Brugge