Nieuwe kantoren in het Brugse Chartreusegebied? Niet alles wat mag is ook verstandig.

23 Januari 2021

Nieuwe kantoren in het Brugse Chartreusegebied? Niet alles wat mag is ook verstandig.

De raad van state keurde vorig jaar de bouw van kantoorgebouwen in het Chartreusegebied goed. Een eigenaardige beslissing.

Door de realisatie van de kantoorgebouwen in de Chartreuse wordt de Brugse Groene Gordel onherroepelijk doorbroken. De kantoorgebouwen komen tussen het zuidelijk stadsrandbos en het Kwintjesbos, die direct aansluit op de Wulgenbroeken , met in het verlengde de Assebroekse Meersen. Net die Brugse Groene gordel is één van de belangrijkste troeven in het Brugse Ommeland. Een uniek gebied wordt onherroepelijk doorbroken.

20 jaar geleden nodigden we in de Brugse Milieu- en Natuurraad onder meer professor archeologie Jean Bourgeois en Prof. Dr. Eckhart Kuijken, voormalig diensthoofd van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, uit ivm de toenmalige ontwikkelingen in het Chartreusegebied. Het advies was toe al om het Chartreusegebied niet verder te ontwikkelen gezien het archeologisch belang en het belang voor de Brugse groene gordel. Uit antwoord op mijn schriftelijke vraag hieromtrent werd nog eens onderstreept dat de Chartreuse een zone is die zeer rijk is aan sporen, gekend via luchtfotografie en die archeologisch zeker gewaardeerd moet worden. Ook de Brugse afdeling van Natuurpunt vraagt om het Chartreusegebied niet te ontwikkelen.

Een kantorenzone in de Chartreuse is ook compleet achterhaald. Een kantorenzone bouw je op een A locatie, aan het Brugse Station. Het kamgebouw is hier een goed voorbeeld van. Door corona staat het nu voor 80% leeg. Bovendien zullen binnen afzienbare tijd de kantoorgebouwen in de Vincke Dujardinstraat leeg komen te staan.

Ondertussen kiezen meer en meer Vlaamse en Federale administraties om thuiswerk definitief in te bedden. Ook nogal wat Brugse bedrijven maken van telewerk in de toekomst een blijver.

Enkele vragen aan het Brugse schepencollege hieromtrent:

  • Is er een inventaris opgemaakt van alle leegstand in Brugse kantoorgebouwen en bij uitbreiding de Brugse regio?
  • Is er een actuele inventaris van de vraag naar kantoorgebouwen in de Brugse regio?
  • Kan Brugge Inc in dit verhaal betrokken worden om te zorgen voor een match tussen vraag en aanbod van kantoorgbouwen?
  • Is stad Brugge bereid dit project in de Groene long van Brugge in de koelkast te steken of af te voeren?

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid