Invulling Carcoke site

26 Februari 2023

Invulling Carcoke site

Als vervolg op mijn eerdere schriftelijke vraag en interpellatie omtrent de sanering van de Carcoke site, de naastgelegen terreinen van Zeematex en de andere gesaneerde gronden in de Zeebrugse haven heb ik een aantal vragen:

  • Een paar jaar geleden liet de MBZ weten dat ze samen met het stadsbestuur naar een invulling aan het zoeken was voor deze gesaneerde haventerreinen. Wat is de stand van zaken op vandaag?
  • Zijn deze terreinen allemaal terug bruikbaar en voldoende gesaneerd?
  • De firma Gardec zou voor de bouw van de nieuwe zeesluis moeten verhuizen naar de Spie, ondanks het feit dat deze firma net wel havengebonden activiteiten uitvoert. Is een mogelijke verhuis naar de gesaneerde haventerreinen naast het Boudewijnkanaal bekeken? Dit zou toch een stuk logischer zijn dan een verhuis naar dit laaggelegen uniek stuk natuur.
  • De firma 2Xl zou perfect kunnen uitbreiden op de aangrenzende terreinen van de Carcoke site. Hun nieuwe, volledig geautomatiseerde gebouwen werden er tijdens corona overigens net naast gebouwd, net naast het vormingsstation van Zwankendamme overigens. Zo is een uitbreiding in de Spie ook overbodig. Kan dit herbekeken worden?
  • Ten slotte, wat zijn de resultaten van het onderzoek van de tuinen van de woonwijken en de volkstuintjes in Zwankendamme voor alle gekende vervuiling uit de omgeving van deze woonwijken, ttz teer, minerale olie, PAKs, BTEX, cyanide en zware metalen?

Andries Neirynck,
Gemeenteraadslid