Inspraak, geen dode letter !

30 Juni 2013

Op dinsdag 25 juni voerde de stedelijke raad voor personen met een beperking en de stedelijke raad voor senioren voor de gemeenteraad een ludieke aktie om de vraag om meer betrokken te worden in de aandacht te zetten. De aktie kwam er doordat er weer geen ervaringsdeskundige in het comité zat, die de inrichting van de achterkant van het station leiden. Als je de aanpassingen nadien aanbrengt, kost dat veel meer geld en nijgt men om dit niet te doen. Ook tijdens de werken moet men rekening houden met mindermobiele medemens, wat nu nauwelijks of niet gebeurt. Daarom was er een hindernissenparkour in het stadhuis aangelegd, zodanig dat mandatarissen eens aan de lijve konden ondervinden, hoe moeilijk dat is.   Perstekst: Inspraak is geen dode letter. Bij het nalezen van de Brugse beleidsnota waren wij bijzonder verheugd. Het stadsbestuur investeert in participatie en inspraak. Het vormt als het ware een rode draad doorheen de beleidsnota. De burger, belangen organisaties, bedrijven en adviesraden zullen regelmatig worden geconsulteerd. Laat punt 430 van de beleidsnota daarom geen dode letter zijn! Inspraak en participatie is niet trendy maar een must. 430 Mensen met een beperking moeten maximaal op een onafhankelijke manier kunnen deelnemen aan het leven in de stad. De stad streeft daarnaar, in samenspraak met de stedelijke adviesraad en met professionele ondersteuning.Extra aandacht wordt besteed aan betaalbaar toegankelijk vervoer.De stad werkt/plant samen met verschillende partners aan grote projecten in onze stad. Dit zal ongetwijfeld zorgen om van Brugge een nog leefbaardere en toegankelijke stad te vormen. De stationsbuurt vormt nu een waar kluwen voor personen met een beperking. Werken zorgen voor hinder en ontoegankelijke situaties voor personen met een beperking, ouderen, jonge gezinnen. Wij vragen daarom aan de stad betrek ons. Samen kunnen we werken aan minder hinder. De adviesraad is geen blok aan jullie been! Wij willen meedenken, meewerken niet tegenwerken. Ervaringsdeskundigen zijn geen professionelen maar als ervaringsdeskundigen denken we in het belang van onze achterban. Het is onbegrijpelijk dat wij nergens worden betrokken in dit mobiliteitsverhaal. Wij willen samen met het stadsbestuur de toegankelijkheidsaccenten in hun beleidsplan realiseren. Laat inspraak geen dode letter zijn. VoorzitsterLieve Dossche Stedelijke raad voor personen met een handicap