Hou de lucht proper. Zet je motor uit!

20 Februari 2022

Hou de lucht proper. Zet je motor uit!

Slecht voor de gezondheid – slecht voor het milieu! Een auto produceert de meest vervuilende uitlaatgassen als de motor koud draait. De motor stationair laten draaien bij scholen, parkeerplaatsen of aan openstaande bruggen,… is vervelend en ongezond. De gassen die vrijkomen bij het stationair laten draaien van de motor bevatten oa CO2. En dat is zoals we intussen allemaal weten nefast voor onze planeet. +Volgens artikel 8 van de wegcode is het trouwens simpelweg verboden om de motor stationair te laten draaien.

Slecht voor de auto én het verbruik!

Je motor stationair laten draaien, veroorzaakt  ook schade aan interne onderdelen van je auto. Bij benzinemotoren ontstaat er bv vervuiling aan de gasklep. Bij diesels is er roetophoping. Dit vermindert het vermogen van de motor en kan de levensduur ervan gevoelig inkorten. Experts raden aan om je motor na 10 seconden stilstand uit te zetten. Vanaf dan verbruik je nl al meer brandstof dan wanneer je je auto zou aan- en uitzetten. Het brandstofverbruik daalt met 6% bij afzetten van de motor aan bv overwegen, bruggen, scholen,… Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 chauffeurs hun motor laten draaien aan gesloten overwegen, bruggen, aan scholen. (Cijfers Touring)

Op de Markt, aan het station in Brugge laten zelfs sommige taxichauffeurs hun motor draaien terwijl ze wachten op klanten, merkte ik onlangs op.

Mijn vragen:

  1. De stad Kortrijk zette onlangs een gerichte campagne op om automobilisten te sensibiliseren om hun motor uit te zetten als ze met de wagen stilstaan in de stad.  Kan dit ook in onze eigen stad? Het is nuttig om regelmatig en herhalend te sensibiliseren.
  2. Volgens artikel 8 van de wegcode is het trouwens verboden om de motor stationair te laten draaien. Gezien dit verbod zou het goed zijn hierop beter toe te zien.
  3. Kunnen (tijdelijke) voetpadborden worden geplaatst bv. op de Markt en aan het station ter hoogte van de taxi-staanplaatsen? Kunnen de borden aan de bruggen met daarop : ‘Brug open – motor af’ worden vernieuwd en aangevuld zodat ze meer opvallen tussen de vele andere borden? Sommige kunnen echt een opknapbeurt gebruiken. Zie slogan onderaan.
  4. Kunnen affiches en flyercampagnes worden uitgewerkt zodat ook scholen kunnen intekenen om deel te nemen aan deze sensibiliseringsactie?
  5. Kunnen gemeenschapswachten worden ingeschakeld om autobestuurders attent te maken aan bruggen, scholen, overwegen,… op het uitzetten van hun motor bij langdurige stilstand en het uitdelen van een flyer?

Immers    ‘Sta je stil? Zet je motor uit! = Gezondere lucht, minder verbruik en minder lawaai’.
Het is een volstrekt passende sensibilisering en nodig actiepunt binnen het onderdeel ‘communicatie en sensibilisering’ van het klimaatadaptatieplan v onze stad.

Karin Robert
Gemeenteraadslid