Hoplr en de Stad Brugge

01 September 2019

Hoplr en de Stad Brugge

In het beleidsprogramma 2019-2024 (“Brugge sociaal en warm”, art. 22) wordt door de Stad aangeprezen om kennis te maken met het online buurtplatform “Hoplr”. Ook in het tijdschrift ‘Content’ van Mintus – Brugse lokale dienstencentra (maart-april 2019, p. 20) en in het ‘Brugge Stadsmagazine’ editie juli 2019 (p. 6).

Inmiddels maken tal van Bruggelingen effectief gebruik van deze online sociale netwerksite.

En dat niet alleen: Hoplr wordt ook reeds actief benut en ingezet door de Stad Brugge zelf om lokale buurtinformatie te verstrekken. Zo werden de bewoners van het Magdalena – O.LV.kwartier er via Hoplr over ingelicht dat op 24.06.2019 straatwerken zouden aanvangen in de Geerolfstraat.

Brugge rolt dus de rode loper uit voor Hoplr, dat de stad opdeelt in kunstmatige “kwartieren”.

Brugge gaf zijn principiële goedkeuring voor het afsluiten van een proefproject met het digitaal buurtplatform Hoplr tot en met december 2018 bij beslissing van het CBS van 24.09.2018.

Daartoe betaalde de Stad Brugge 1.500 EUR.

Het advies van de dienst Welzijn op 20.09.2018 geeft aan enthousiast te zijn over het toen op te starten proefproject: “Voor het meldpunt eenzaamheid, het loket personen met een beperking en het seniorenloket, zou een dergelijk platform een meerwaarde kunnen betekenen. Wij zijn reeds nieuwsgierig naar de uitrol in de buurten en hopen dat het een schot in de roos zal zijn.”

Uit de offertes in bijlage blijkt dat een voortzetting van het project de stad Brugge zo’n 20.000 EUR per jaar zal kosten.

De beslissing tot verderzetting van het project kon ik evenwel niet terugvinden.

 

Enkele vragen:

  • Staat de Stad Brugge achter de opdeling in kwartieren, zoals door Hoplr gedefinieerd, waarbij iemand die woont op de grens van zo’n kwartier zich niet kan laten registreren in twee aaneengeschakelde kwartieren tegelijk, en daarom afgesneden wordt van het meest nabije kwartier en aldus ook van de informatie die voor deze of gene kwartier wordt meegedeeld via Hoplr?
  • Welk contract, afgesloten na het proefproject, bestaat er tussen de Stad Brugge en Hoplr en wat stipuleert dit contract?
  • Waarom koos de stad voor Hoplr, waarvan de hoofdaandeelhouders bouwpromotor Matexi en Belfius zijn, en niet bijvoorbeeld voor Postbuzz waarvan Roularta, een mediabedrijf, hoofdaandeelhouder is?
  • Betreft dit een exclusiviteitscontract?
  • Heeft de stad en de burger kennis van wie eigenaar wordt / is van de data aldus via het burgerplatform verkregen informatie? Heeft de stad en de burger kennis van wat vervolgens met deze informatie gebeurt?
  • Welk nut, naast het verspreiden van informatie via Hoplr aan evenwel uitsluitend bewoners die hierop geregistreerd zijn en enkel informatie verkrijgen bestemd voor hun kunstmatig gecreëerd kwartier, heeft dit contract voor de Stad Brugge?
  • Is het een schot in de roos, waarop de dienst Welzijn hoopte? Waaruit blijkt dit? Brengt/bracht het mensen uit hun eenzaamheid of wat dient begrepen te worden op een meerwaarde voor het meldpunt eenzaamheid, loket personen met een beperking en het seniorenloket?
  • Is het maatschappelijk verantwoord dat de Stad Brugge interne communicatie uitbesteed aan externe marktpartijen? Waarom stelt de Stad Brugge een online buurtplatform voor vanuit een centraal gestuurde visie, maar ziet de Stad geen rol voor zichzelf weggelegd als katalysator die voor de burgers vrije software faciliteert?
  • Waarom ontwikkelt de Stad Brugge niet zelf een eigen online buurtplatform, op een gedecentraliseeerde manier, met participerende medewerking van alle bewoners, op een niveau van open data en vrije software?

Gemeenteraadslid Charlotte Storme