Hoe pakken we de overlast bij voetbalmatchen aan?

26 September 2021

Hoe pakken we de overlast bij voetbalmatchen aan?

Als we een draagvlak willen creëren voor een nieuw voetvalstadion op Sint-Andries dan moeten er dringend een aantal zaken aangepakt worden: Zwerfvuil Wildplassen Wildparkeren

Zoals ik in mijn eerdere schriftelijke vragen en interpellaties vroeg moeten deze zaken goed aangepakt worden. De supporters van beide ploegen zijn welkom in onze deelgemeente, maar dan graag rekening houdend met de bewoners. In geen enkele deelgemeente worden dergelijke zaken getolereerd, dus ook graag dezelfde wetten op Sint-Andries.

  • Wat zwerfvuil betreft kan er het best gewerkt worden met recycleerbare bekers. Nu vinden we de bekers terug tot honderden meters buiten het stadion, op straat, in de struiken, in de rioolputjes,… Voldoende afvalpunten, zoals met het WK het geval was, is zeker ook een must.
  • Voor het wildplassen is het plaatsen van mobiele units een must. We keurden in deze gemeenteraad overigens het invoeren van alternatieve straffen goed, graag ook toe te passen bij voetbalmatchen. De bewoners van Sint-Andries zijn het kotsbeu dat er tegen hun muur, omheining, struiken, enz.. geplast wordt.
  • Wat het wildparkeren betreft. Het kan tocht echt niet zijn dat de politie dergelijke zaken ongemoeid laat omdat ze onderbemand zijn. Iemand die niet op zijn oprit kan rijden omdat er een supporter voor de oprit staat, dit kan toch echt niet. Parkeren op hoeken van straten, in voortuintjes, op groenzones, op speelpleintjes…. Neen collega’s dit kan echt niet meer door de beugel.

Als we echt een nieuw stadion willen op Sint-Andries dan moeten deze zaken kordaat aangepakt worden. De inwoners van Sint-Andries hebben hier recht op. Niemand staat boven de wet.

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid