Groen wil werk maken van een duurzaam toerisme

26 Februari 2019

Groen wil werk maken van een duurzaam toerisme

Voorstellen tot een evenwichtige balans tussen de sterke toeristische groei in onze stad en de leefbaarheid en draagkracht van de binnenstad en z’n inwoners

Uit de toeristische kerncijfers van 2018  en de toelichting blijkt dat in 2018 in onze historische binnenstad 8,3 miljoen bezoekers werden geteld.  Op 2 jaar tijd groeide het aantal bezoekers met bijna 1,85 miljoen of 28,5%.

Zowel de cijfers van de dagrecreanten, de dagtoeristen/cruisetoeristen als de verblijfstoeristen stijgen tot recordhoogtes.

Toerisme hoort bij het internationale karakter van Brugge en dat moeten we blijven koesteren. Zeker de positieve kanten. Maar laat deze niet overschaduwen door de negatieve effecten van een ongebreidelde groei en onbeheerste, niet-duurzame vorm van toerisme.

Dat een evenwicht moet worden gevonden tussen deze cijfers en de leefbaarheid en draagkracht van de binnenstad en z’n inwoners lijkt ons evident.

Het opstellen van een concreet en ambitieus actieplan is hiervoor aangewezen.

In een antwoord op een schriftelijke vraag van raadslid Buysse begin januari ll. blijkt met het nieuwe stadsbestuur een inhoudelijke evaluatie maakt, onderbouwd met cijfers en ook evalueert met sectorverantwoordelijken zoals UNIZO, vzw Brugse koetsiers, vzw Ho.Re.Ca Brugge,… om tot zo’n strategisch plan te komen.

Er wordt verwezen naar een verdere uit te werken nota waarbij overleg, inspraak en betrokkenheid voorzien zijn.

We voelen ons met Groen geroepen om alvast hierbij een 9-puntenvoorstel te formuleren om de druk van de toeristen te verlichten:

 1. Samenwerken en frequent overleg met andere wereld – en kunststeden: Het lijkt ons aangewezen om met steden als Amsterdam, Barcelona,… te overleggen. Ook deze steden lijden onder de druk van massatoerisme en zoeken een oplossing naar een evenwichtige balans tussen de druk van het toerisme in de stad en de leefbaarheid van de stad.                       
  Interactie met de eigen inwoners is nodig om ook met hun wensen rekening te houden.
 2. Musea: Is het een optie om te kiezen voor langere openingsuren van de musea? Latere sluitingsuren zouden een spreiding mogelijk kunnen maken van het aantal bezoekers.
 3. De culturele meerwaarde van onze stad meer etaleren is een must. De Triënnale is hier een mooi voorbeeld van.
 4. Gidsbeurten in de tot nu toe nog te weinig gekende delen van Brugge: Sint-Anna, Sint-Gillis,…én in het prachtige Lissewege en Zeebrugge leiden toeristen verder dan het centrum en zijn een kans om het andere Brugge én Brugge aan zee nog meer te promoten. Wat Zeebrugge betreft is hier een broodnodige opwaardering nodig: bv. de horeca op de dijk.
 5. Het winkelaanbod in Brugge: We opteren voor een divers aanbod, mét aandacht voor de eigen kleine ondernemers en ambachten. De monocultuur: de vele chocoladewinkels, souvenirswinkels,…trekken weliswaar veel toeristen aan maar de stad kan sneller ingrijpen door te brancheren.
 6. Maw. Meer en vlugger mogelijkheden bieden tot differentiatie en specialisatie in het winkelaanbod zodat eigen kleine ondernemers zich kunnen handhaven in de binnenstad. Een centrummanager kan verschillende partijen samenbrengen en een kader voor een gedifferentieerde winkelinvulling creëren.
 7. Voor ondernemers die pionieren in duurzaamheid zou meer ruimte moeten komen. Een voorbeeld zijn ‘De Groene Sleutels’ of de ‘Green Keys’, een internationaal keurmerk voor milieuvriendelijke toeristische bedrijven. Ondernemingen die inspanningen leveren ten voordele van het leefmilieu krijgen de ‘Green Key’ als label.
 8. De busparking aan het Kanaaleiland is volgens ons ook aan een heropfrissing toe (cfr. ook de infrastructuur voor voetgangers en fietsers moet beter). Ook dat is een uithangbord voor onze stad. Een eventuele inkomst kan een verhoging van de prijzen van de autocarparking op het Kanaaleiland zijn tot 30 EUR in plaats van de huidige 25 EUR.
 9. Randparkings met de nodige faciliteiten zoals voldoende busverkeer/fietsen zijn er tvv de toeristen. Een Park and Ride/Bike systeem houdt de auto’s op de parking en stimuleert de toerist/bezoeker om Brugge te verkennen via bus, te voet of fiets en op eigen tempo. De auto’s van de toeristen worden op die manier geweerd uit het centrum. We kennen reeds het concept van de ‘brede school’. Groen wil ook ‘brede hotels’: ook de Bruggelingen moeten kunnen gebruik maken van toeristische faciliteiten, bijvoorbeeld hotelruimtes.

Indienster van de interpellatie: Karin Robert