Groen wil snel toegankelijke bushalte winkelstraten

28 Maart 2021

Groen wil snel toegankelijke bushalte winkelstraten

Vanaf 1 januari 2022 gaat ons nieuw openbaar vervoerplan in werking treden. Raadslid Janos Braem (Groen) heeft toch een aantal belangrijke aandachtspunten.

Niet alle haltes kunnen direct toegankelijk gemaakt worden, er moeten immers heel veel haltes heraangelegd, verplaatst of verwijderd worden. Daarom moeten er prioriteiten gesteld worden. Bij 1 halte vindt raadslid Janos Braem dat de prioriteit verkeerd ligt.

 

De halte aan de Sint-Salvatorkathedraal moet zo snel mogelijk toegankelijk worden. Vanaf 1 januari moet dit een toegankelijke halte worden. De stad koos er echter voor om eerst de halte aan de Dijver aan te pakken, terwijl er daar bijna de helft minder mensen opstappen. Dit blijkt uit een telling die Janos Braem kon inkijken in een collegedossier. Met een toegankelijke halte midden in de winkelstraat wordt het winkelgebied in het centrum van Brugge goed voorzien.

 

In de plannen dreigt ook de halte aan het kruispunt van de Lange Rei en de Julius en Maurits-Sabbestraat in Brugge centrum te verdwijnen. Deze heeft nu minder opstappers, maar we mogen niet vergeten dat er tussen de Julius en Maurits Sabbestraat en de Dampoort geen bussen meer zullen rijden. De halte Gistfabriek en Sasplein zullen niet meer bediend worden, dus de halte J.&M. Sabbestraat is de enige toegang naar het Seminariekwartier en WZC Ter Potterie.

 

Tot slot willen we nog bemerken dat er een grote zone in de stad niet meer bediend zal worden. Door de Ezelstraat, Sint-Jorisstraat, Katelijnestraat en Gentpoortstraat zullen geen bussen meer rijden. We spreken hier over zones waarrond ongeveer 5 000 mensen wonen. Het voorstel van Groen is om de gratis shuttlebus die in de toekomst zal voorzien worden door De Lijn om te vormen naar een wandelbus die de route Ezelstraat – Gentpoortstraat – Katelijnestraat – Sint-Jorisstraat aandoet. Op die manier kunnen de mensen geleid worden naar de  grote bushaltes op de ring, de stadsschouwburg of de Dijver.

 

Tot slot wil groen ook ijveren voor de volgende zaken:

 • Zijn er al contacten geweest met autodeelsystemen om op de verschillende mobipunten een autodeelparkeerplaats te voorzien? Zullen er op alle mobipunten op het brugse grondgebied mogelijkheden zijn om de fietsen te stallen?
 • Dit plan en alle realisaties errond vergen grote inspanningen van de mobiliteitsdienst. Daarnaast is er ook nog de realisatie van de fietssnelwegen, fietsring rond Brugge, stationsomgeving en de grote aandacht voor mobiliteit in onze stad. Kan de mobiliteitsdienst dan ook versterkt worden hiervoor?
 • Tot slot vragen wij ons af of er nog herschikking aan het openbaarvervoerplan zal komen. Of blijft het plan zoals goedgekeurd op de gemeenteraad. We merken dat de CD&V Sint-Pieters en CD&V binnenstad zelf nog suggesies doen aan het plan terwijl dat de gemeenteraad dit plan unaniem goedkeurde. Wil dat zeggen dat de CD&V niet eens de eigen achterban bevraagd heeft?
  • Ze stellen in het artikel heel wat vragen waarvan antwoorden al in collegedossiers te vinden zijn. Zoals de randparking Waggelwater die een halte zal krijgen.
  • Examencentrum zelf krijgt geen halte, maar we kunnen niet elk punt bedienen, er komt wel een grotere frequentie langs de Blankenbergse Steenweg.
  • Goudenregenstraat wordt niet bediend, maar de Sint-Pietersgroenestraat er vlakbij wel.
  • Rustenburgwijk is misschien nog het grootste slachtoffer, heeft geen bediening, behalve op de scheepsdalebrug zelf wel.
  • Er is ook al sprake geweest van raadslid Hilde Decleer om ook het gentpoortkwartier te bedienen. Is er geen mogelijkheid om een kleine bus te installeren die het traject Ezelstraat – Markt – Garenmarkt – Gentpoortstraat en terugkeren via Katelijnestraat – Steenstraat – Markt – Sint-Jorisstraat aandoet? Zo worden ook deze bussen bediend met de grote assen. à bestaande gratis bussen (budget hiervoor niet gebruikt worden? Toch voor brugse projecten ipv andere in de vervoerregio.)

Opmerkingen haltes:

Jammer dat halte 502086 (Biekorf) niet behouden blijft, de halte stadschouwburg is dan wel niet zover af maar op andere plaatsen komen er dan net haltes bij op zeer korte afstand van een bestaande behouden halte (vb. 999972 die toch dicht bij 507451 sint-michiels kerk ligt). Het lijkt me toch aangewezen dat een openbare stadsbibliotheek z'n eigen halte heeft. à te verantwoorden: biekorf ligt nu echt wel zeer dicht bij de stadsschouwburg vind ik.

Vraag: In de Sint-Jorisstraat ligt er nu momenteel geen halte omdat men dit vooral als omleidingsroute wil zien voor de winkelstraten. Het probleem is dat er nu een heraanleg gepland is van de Sint-Jorisstraat en ik het in de toekomst nog zie gebeuren dat de Noordzandstraat-Geldmuntstraat ook een definitieve winkel-wandelstraat wordt. Dan zou de route Sint-Jorisstraat een vaste route worden. Is het dan nog te verdedigen dat er hier geen halte komt? Dit is verre toekomstmuziek, ware het niet dat de straat binnenkort heraangelegd wordt een een toegankelijke haltevoorziening nu al moet voorzien worden. Maar dit spreekt natuurlijk het concept tegen van een mooi plein voor de HOWEST school…

WZC Ten Boomgaarde (halte 502634) en WZC Berkenhof (haltes 507029 en 502029) worden niet meer bediend, op zich stappen daar ook niet bijster veel mensen op of af maar hetzelfde kan van WZC Van Zuylen (halte 502436) gezegd worden waar nog steeds een lijn naartoe rijdt. Stad Brugge ontneemt de bewoners van die eerstgenoemde WZC's zo de toegang tot OV, dat zijn vaak al mensen met een beperkte mobiliteit. à Te verantwoorden: Ten Boomgaarde krijgt een eigen halte op de Rijselstraat, zeer dicht bij Sint-Michielskerk. Berkenhof heeft op 300 m een bushalte.

Tenslotte vreemd dat de halte 502617 en 507617 (Weidestraat) verdwijnen terwijl we daar met een functionele lijn 209 naartoe rijden. à Er passeert daar geen lijn meer. Halte in Daverlostraat niet zo ver. 300 m.

De haltes Speelpleinlaan (WZC Westervier) en Sportpark (Bloso) worden niet meer aangedaan, terwijl dat toch erg belangrijke voorzieningen zijn. à er passeren wel nog bussen op de ring. Die voor Bloso en WZC Westervier kunnen gelden. Hier zou best nog een halte moeten voorzien worden. Sportpark kent weinig opstappers (82), Westervier wel veel, maar die kunnen misschien langs de Mote naar de Maalse Steenweg?

WZC Ter Potterie: niet bediend op dit moment, idem met Spermalie à halte extra

Alle andere kwetsbare voorzieningen hebben minstens op 300 m een halte.

Janos Braem
Gemeenteraadslid