Groen wil meer inspraak van kinderen en jongeren in het beleid

26 Maart 2023

Groen wil meer inspraak van kinderen en jongeren in het beleid

In een open brief, gericht aan het stadsbestuur, vroeg de voorzitter van de stedelijke jeugdraad begin maart om kinderen en jongeren meer stem te geven in het beleidv

Groen Brugge had alvast oor naar hun voorstellen en ging in gesprek met de jeugdraad.

“De vraag is natuurlijk hoe er nu reeds concreet vorm hieraan kan worden gegeven?” zegt raadslid voor Groen Karin Robert.

Een sterk lokaal jeugdbeleid vraagt voldoende middelen waarbij de jeugdraad een partner is want ze is een belangrijk overlegplatform. 

“Er staat geen leeftijd op inspraak. Jongeren onder de 18 jaar kunnen ook hun steentje bijdragen aan het lokale beleid. Door kinderen en jongeren op een oprechte manier te betrekken bij lokale projecten leer je hen een waardevol iets: we bouwen samen aan waar we van houden. Belangrijk is hen het vertrouwen te geven om zelf hun toekomst mee vorm te geven.”, vult Robert aan.

In Gent startte een proefproject ‘Stem16plus’ in september 2018. Het doel is met dit project jongeren te informeren over burgerschap en politiek, hun mening te vragen over enkele inhoudelijke thema’s en een lans te breken voor de algemene invoering van stemrecht voor jongeren vanaf 16 jaar.

Professor Marc Hooghe (KUL) onderzocht op zijn beurt achteraf het effect van het project. Hij peilde naar de politieke interesse van 4000 jongeren en hun ouders. Zijn onderzoek toont aan dat een groot deel van de 16 en 17 – jarigen door het project meer met hun ouders over politiek praten dan vroeger, zelf meer informatie opzochten over de verkiezingen, meer over politiek praten met hun vrienden dan vroeger.

“Met andere woorden: jongeren en hun interesse in politiek zo vroeg mogelijk ondersteunen als lokaal bestuur is ontzettend waardevol.”, zegt Robert.

Het raadslid stelt daarom het volgende voor:

Het oprichten van een kindergemeenteraad voor leerlingen van 5e en 6e leerjaar want zo vroeg mogelijk kinderen politiek prikkelen is hun betrokkenheid vergroten.

Een informatiecampagne voor jongeren over stemmen vanaf 16 jaar voor de volgende EU verkiezingen in mei 2024 is echt wel nodig want veel jongeren kennen hun stemrecht niet hiervoor.

Secundaire scholen stimuleren en motiveren om lessenreeksen burgerparticipatie te geven.

Jongeren vanaf 13 jaar online laten meestemmen over een deeltje van de stadsbegroting voor zelfgekozen projecten binnen een aantal thema’s zoals al jaren gebeurt in district Antwerpen.

Bottom up samenwerken met onze groeiende jeugdraad die echt wel gedreven aan het werk is.

“Realistische en haalbare punten waar nu al werk kan worden van gemaakt’, vindt raadslid Karin Robert. ‘Jongeren vroeg genoeg betrekken bij het beleid en politiek prikkelen legt een basis voor de kwaliteit van hun én onze toekomst.’

Karin Robert
Gemeenteraadslid