Groen wil een veilige fietsverbinding tussen Oostkamp/Loppem en Brugge

18 December 2022

Groen wil een veilige fietsverbinding tussen Oostkamp/Loppem en Brugge

Op de foto van links naar rechts: Carol Cartigny, bewoner, bewoner Evy met dochter Marie, Karin Robert, Filip Dudal, Andries Neyrinck en Janos Braem.

Om van Oostkamp of Loppem naar Brugge te komen, moeten fietsers vaak de doorsteek maken langs de Sint-Michielsestraat.

De straat kent op een korte afstand twee smalle spoortunnels, veel geparkeerde wagens en bevindt zich tussen twee drukke kruispunten. Met Groen Brugge en Oostkamp willen we terug de aandacht brengen op het feit dat de fietsveiligheid hier moet primeren. Er moet dringend een fietsdoorsteek komen vóór de werken aan de Steenbruggebrug beginnen.

Raadslid Carol Cartigny uit Oostkamp: "Fietsers kunnen via de Wulgenbroeken op een zeer veilige manier van Oostkamp naar Brugge fietsen. De verbinding aan de Sint-Michielsestraat is daarbij cruciaal om richting Assebroek te fietsen. Als we meer mensen op de fiets willen krijgen en de Gaston Roelandtstraat willen ontlasten, zeker tijdens de toekomstige werken aan het kanaal en de brug, is een snelle fietsverbinding essentieel."

Janos Braem (Groen Brugge) sluit aan: "Het kruispunt tussen de Steenbruggebrug en de Vaartdijkstraat is een zeer gevaarlijk punt voor fietsers. Als fietsers binnendoor zouden kunnen fietsen, zou dit de verkeersveiligheid zeker ten goede komen. Er kan dan in de toekomst aangesloten worden op de fietsersbrug richting Assebroek."

Groen Brugge en Oostkamp gingen langs bij de bewoners van de Sint-Michielsestraat. Bewoners die er al lang wonen, geven aan dat de verkeersdruk sterk toegenomen is. Tijdens de spitsuren zien fietsers zich genoodzaakt om op het voetpad te fietsen omdat er simpelweg geen plaats is op de weg door personen- en vrachtwagens in beide richtingen. Dat zorgt voor onveilige situaties met bewoners en voetgangers. Mama Evy en dappere dochter Marie getuigden dat ze al 3 keer net niet aangereden werden. Hoewel ze dat al zou willen, kan Marie helemaal niet zelfstandig fietsen naar school, omwille van de verkeersituatie.

'Het is duidelijk dat de plannen die gemaakt worden noodzakelijk en echt dringend zijn. We vragen beide gemeentebesturen om alles in het werk te stellen om die snel te kunnen waar maken', besluiten Carol en Janos.