Groen vraagt een buurtvergadering over verkeersveiligheid & leefbaarheid in Male

22 Oktober 2020

Groen vraagt een buurtvergadering over verkeersveiligheid & leefbaarheid in Male

Naast de Sparrenstraat en omgeving heeft ook de Vijverswijkdreefwijk in Male nood aan oplossingen voor verkeersveiligheid en leefbaarheid, na het afvoeren van de knip begin dit jaar.

De knip op Male in de Vijversdreef en Bos en Lommer, aangekondigd begin maart van dit jaar, werd na het vele en luide protest van omwonenden, al vlug weer afgevoerd. Toch blijven er discussies, al dan niet online, tussen voor- en tegenstanders van de knip bestaan.

Deze situatie vereist nu eindelijk duidelijkheid qua aanpak vanuit het stadsbestuur” zegt raadslid voor Groen, Karin Robert. Zelf is ze inwoner van Male en kent ze de buurt heel goed.

Groen Brugge vraagt, net zoals bij het invoeren (en weer afvoeren) van de knip in de Sparrenstraat te Assebroek, een buurtvergadering waarbij de omwonenden maximaal én voorafgaandelijk geïnformeerd en betrokken worden i.v.m. de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de buurt.

Het lijkt me logisch dat een stadsbestuur die in hun beleidsplan belang hecht aan inspraak van burgers met accent op sociale cohesie dat ook effectief waar maakt. Dit op Male toepassen in een participatief project gekoppeld aan een burgerbudget zou fantastisch zijn. Het doel van zo’n burgerbudget is om inwoners te laten meedenken en samenwerken én hun omgeving en leefwereld mee vorm te geven. Algemeen en gezamenlijk belang spelen hier een belangrijke rol. Dat is wat Male hier nu nodig heeft.”, zegt Robert.

Het ontwikkelen van een duidelijke totaalvisie voor de wijk met accent op veilig verkeer en leefbaarheid moet in dit overleg worden meegenomen. Groen Brugge stelt hierbij voor dat de Brieversweg als drukke schoolstraat met heel wat fietsverkeer een duidelijk en afgebakend fietspad krijgt en dat een éénduidige beslissing wordt genomen i.v.m. de knipperlichten aan de Doornhut-Brieversweg. Slimme verkeerslichten met detectoren die flexibel inspelen op de diverse weggebruikers zijn hier aangewezen.

Karin Robert
Gemeenteraadslid