Groen! pleit voor eenrichtingsverkeer door de Smedenpoort

06 Mei 2013

Volgende week worden de nieuwe voetgangersbruggen aan de Smedenpoort op de gemeenteraad besproken. Dat er gestreefd wordt naar een verhoging van de fietsveiligheid is lovenswaardig. Maar bij Groen! rijst de vraag of de aldus toegenomen capaciteit van de Smedenpoort niet meer autoÂ’s zal aanzuigen. Nochtans is de Smedenpoort geen noodzakelijke ingangspoort richting stadscentrum voor autoÂ’s. Eenmaal door de Smedenpoort dienen autoÂ’s hun route af te buigen richting het station of richting Bloedput om het stadscentrum te bereiken. Groen! Brugge verkiest dat de Smedenpoort eenrichtingsverkeer wordt: de Smedenpoort dient dan nog enkel voor uitgaand autoverkeer. Het autoverkeer van buiten Brugge wordt dan in de eerste plaats afgeleid naar de Bevrijdingslaan of in tweede instantie naar de Albert I-laan. Voor fietsers blijft het tweerichtingsverkeer mogelijk. Bovendien blijven op die manier zowel de Gistelse- als de Torhoutsesteenweg gespaard van heel wat onnodig autoverkeer. Met zowel positieve gevolgen voor de leefbaarheid als voor het openbaar vervoer. Wagens die uit Sint-Andries komen, kunnen dan worden afgeleid via de Jan Breydel- en Peter Benoitlaan of via de Stationslaan. Â“Deze ingreep, die nauwelijks iets kost, is dus fietsvriendelijk, goed voor de leefbaarheid van Torhoutse- en Gistelsesteenweg en voor het openbaar vervoer. Ook de spits in de Smedenstraat zal dan heel wat vlotter verlopen dan nu het geval is. We hopen dan ook dat het stadsbestuur deze piste ernstig in overweging neemt,” aldus Sammy Roelant. Sammy RoelantVoorzitter Groen! Brugge?