Groen Brugge stelt plan voor verkeersluwe stadskern voor

14 Mei 2013

Steeds meer Europese steden kiezen ervoor het autoverkeer in de binnenstad terug te dringen. Verstandig, vindt Groen Brugge, want de auto heeft in de twintigste eeuw te veel van de publieke ruimte ingepalmd en zo de leefbaarheid van de stad aangetast. Gelukkig is er de laatste jaren een omgekeerde trend. Maar nog niet in Brugge. Groen wil dat Brugge mee de eenentwintigste eeuw instapt en werk maakt van een autoluwe binnenstad. In een reactie op een bevraging door Jong Open VLD Brugge lieten enkele handelaars uit de Langestraat weten gekant te zijn tegen een autovrije binnenstad. Volgens gemeenteraadslid Charlotte Storme hebben die handelaars echter niets te vrezen: 'Studies wijzen uit dat autoluwe stadscentra de lokale handel ten goede komen. Fietsers en voetgangers geven meer uit omdat autoluwe winkelstraten aangenamer en uitnodigender zijn, gaan regelmatiger winkelen en zijn vaste klanten bij horeca.' In andere steden staan zelfstandigen ook sceptisch tegenover het autovrij maken van centra, maar achteraf willen ze nooit terug naar de oude situatie. 'Ook indertijd was er veel protest tegen het parkeervrij maken van de Markt. Wie kan zich nu nog voorstellen dat de Markt volgeparkeerd staat?' vraagt Storme zich af. Autoluwe stadskern Groen Brugge pleit voor een autoluwe stadskern. Door de huidige verkeerslussen in te korten kan het autoverkeer in de straten rondom de Markt (Steenstraat, Wollestraat, Sint-Jakobsstraat,...) geweerd worden. Zo wordt het verkeer uit de Ezelstraat via Oude Zak en de Beenhouwersstraat terug naar de ring geleid. In het autoluwe gedeelte worden wagens van bezoekers en toeristen geweerd. Uiteraard moeten er uitzonderingen zijn zoals voor verplegend personeel, mantelzorgers, lokale zelfstandigen,... Bewoners zouden dus wel te allen tijde toegang tot hun woning krijgen. 'Bewoners van de binnenstad moeten dezelfde rechten hebben als de andere Bruggelingen', vindt ondervoorzitter van Groen Brugge Valentijn Vyvey, 'Je kan niet van hen eisen dat ze van de ene op de andere dag niet meer aan hun woning mogen parkeren.' Parkeren 'Om dit plan te realiseren is het belangrijk randparkings uit te bouwen en die goed met het centrum te verbinden via openbaar vervoer en deelfietsen. De bestaande ondergrondse rotatieparkings in het autoluwe deel kunnen buurtparkings worden voor bewoners en lokale zelfstandigen', verklaart Storme. Omdat er geen verkeer meer de binnenstad ingelokt wordt met parkings, zijn de Brugse Groenen er zeker van dat alle bewoners van de binnenstad zullen kunnen genieten van minder verkeersdrukte. Bussen De vraag kan ook gesteld worden of het nodig is dat de bussen van De Lijn op de Markt halt houden, zoals nu het geval is. 'De bussen zorgen in de binnenstad ook voor veel ergernissen bij voetgangers en fietsers', aldus Vyvey. 'Samen met De Lijn kan bekeken worden hoe de busroutes in de binnenstad hertekend kunnen worden om het verkeersluwe gedeelte te mijden.' Fietsen Veel fietsers vrezen bij een verkeersluwe binnenstad dat ze zich een weg zullen moeten banen tussen wandelende toeristen. Vyvey: 'Zelf fiets ik dagelijks door het centrum, en ik begrijp hen. In het midden van de verkeersluwe straten kan een comfortabele tweerichtingsfietsstrook voorzien worden. Toeristen die niet zo veel fietsen gewend zijn, kan je niet kwalijk nemen dat ze fietspaden niet herkennen. Daarom is het belangrijk om op toeristisch drukke plaatsen duidelijke markeringen te voorzien en ook werk te maken van een heldere, structurele communicatie, bv. via de toeristische dienst.' Participatie Groen benadrukt het belang van participatie voor alle betrokkenen: 'Enkel door de inwoners, lokale handelaars en horeca-uitbaters van het begin te betrekken bij de plannen kan een autoluwe binnenstad een succes worden. Het is een uitdaging, maar met een goed doordacht mobiliteitsplan zullen we met z'n allen nog meer kunnen genieten van onze schitterende binnenstad. Laten we hopen dat ons stadsbestuur die mening deelt', besluit Charlotte Storme hoopvol.