Groen Brugge schaart zich na extra overleg achter OCMW-beleidsnota

29 Juni 2013

We hebben samen met CD&V en Sp-a hard gewerkt de voorbije week en half om tot een akkoord te komen. We hebben allen gezocht om voorbij de verschillen te raken en elkaar beter te begrijpen. We willen de beide partijen dan ook bedanken om mee verder constructief te zijn. In de beste gezinnen botst het al eens. Dat is niet erg als je er samen sterker uitkomt. We zijn vandaag allemaal in de overtuiging dat de bijkomende arbeid die we geleverd hebben tot een nog beter akkoord heeft geleid. Bij het extra overleg stelde Groen enkele aanvullende amendementen voor. Deze zijn onder andere: Het OCMW onderzoekt de mogelijkheid van een subsidiesysteem voor melk,fruit en warme maaltijden bij kansarme kinderen in basisscholen. We wilden hier een innovatief idee naar voren schuiven die zich niet richt op het verder zetten van armoede bij kinderen. In België leeft vandaag bijna één kind op vijf in armoede of met het risico in armoede terecht te komen. In Brugge leeft, volgens de cijfers van 2011, 7,4 procent van de gezinnen in armoede.Minister Maggie De Block moedigt de OCMW’s zelfs aan om lokaal in overleg met o.a. scholen, kinderdagverblijven om te onderzoeken welke oplossingen op maat geboden kunnen worden. We denken dat dit subsidiesysteem een vernieuwend initiatief is die ten volle deze oproep beantwoordt én de kansengelijkheid voor elk kind vergroot. Het OCMW is voorstander van een pendelcrèche in het NMBS station van Brugge. Hier wordt het praktische en de fin. haalbaarheid onderzocht. Ook dit vernieuwende idee versterkt en stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer. Voor ons is het gebruik van openbaar vervoer sterk aan te moedigen vanuit ecologisch standpunt.Dit ecologisch principe wordt hier gecombineerd met de grote nood aan kinderopvang in Brugge.Er zijn heel wat pendelaars in Brugge. Dagelijks passeren er meer dan 20 000 reizigers aan en door het station. Die zouden hiervan kunnen gebruik maken. Het OCMW streeft ernaar een fair trade aankoopbeleid te voeren voor koffie,thee,fruitsap,wijn. Ons voorstel werd zelfs nog versterkt door het voorstel van CD&V en Sp.a om bij de aankoop van werkkledij voor OCMW werknemers rekening te houden met 'Het Schone Kleren' label. Dit label wordt gegeven aan kledij waarbij tijdens de productie rekening gehouden wordt met een mix van sociale en ecologische criteria. Het OCMW engageert zich om via haar vertegenwoordigers aan te dringen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen om de toekomstige bouwprojecten duurzaam te maken en op eigen gronden een klein proefproject te realiseren waarbij zowel duurzaamheid een belangrijke rol speelt als de sociale tewerkstelling. Een 10-tal woningen zullen worden gerealiseerd op een duurzame wijze in de Lege Weg te Sint-Andries. Deze punten samen met de Groene punten die al in het akkoord stonden en de punten van de andere partijen, maken dat wij ons volledig achter dit beleidsplan kunnen scharen. Wij zijn er van overtuigd dat, in deze harde crisisperiode met stijgende armoede, dit een akkoord is dat goed is voor de Bruggeling. Dit akkoord zorgt voor een sociale en ecologische vooruitgang in de werking van het ocmw. We zullen ons de komende 6 jaar dan ook werklustig en constructief opstellen om dit alles mee te verwezenlijken. Te beginnen met de meerjarenbegroting in de nieuwe BBC, waar alles nog veel concreter zal gemaakt worden.