Groen Brugge huldigt het Wilgenbos in als beschermd erfgoed

17 Oktober 2020

Groen Brugge huldigt het Wilgenbos in als beschermd erfgoed

Groen Brugge heeft dit weekend het Wilgenbos in de Dudzeelse Polder officieel ingehuldigd als beschermd erfgoed. Dat doen ze, omdat het bos gevaar loopt. Het bos ligt in biologisch waardevol, maar zonevreemd gebied en is daarom niet beschermd door de overheid. De actie kadert in de Week van het Bos.

Aan beschermd erfgoed raak je niet. Dat is de boodschap die Groen Brugge duidelijk wil maken. Dat doen ze met een officiële inhuldiging en een erfgoedbordje op maat. Omdat het Wilgenbos in zonevreemd gebied (havengebied) ligt en NV Top-Mix daar een nieuwe vestiging wenst op te richten voor de exploitatie van een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem en voor de opslag en mechanische verwerking van bouw- en sloopafval dreigt de kap van het bos en verdwijnt daarmee 8 ha waardevolle natuur. En dat is jammer, vindt Groen-fractieleider Raf Reuse: "Het gebied is op de biologische waarderingskaart bijzonder waardevol en is gelegen in een faunistisch belangrijk gebied. Het is bovendien heel belangrijk voor de biodiversiteit van het nabijgelegen Europees Vogelrichtlijngebied in de Dudzeelse Polder. Om de aandacht te vestigen op die dreigende ontbossing en schade aan de natuur, willen wij dit wilgenbos met rietvegetaties en doornstruweel erkennen als beschermd erfgoed."

In Vlaanderen ligt 50.000 hectare bos in woongebieden en industriegebieden. Dat maakt hen kwetsbaarder voor ontbossing.

Die bossen zijn in principe beschermd door het Bosdecreet, maar toch verdwijnt er elk jaar meer bos. "Dat komt omdat bijna iedereen die wil kappen, een vergunning krijgt", zegt Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen). "We moeten veel voorzichtiger omgaan met die aanvragen. Nu wordt er in het wilde weg gekapt, en dat willen we vermijden."

Bovendien is 12.500 hectare van die bossen extra waardevol. Die bossen zijn eeuwen oud en brengen enorm veel extra biodiversiteit met zich mee. Het zijn ook enorme CO2-stofzuigers, meer dan jonge bossen. Die moeten dus absoluut beschermd worden als we zo veel mogelijk CO2 uit onze lucht willen houden.

Raf Reuse,
Gemeenteraadslid