Groen Brugge geeft Groene Pluim aan Samenhuizen Brugge

19 Maart 2017

Onze open ruimte staat zwaar onder druk. De huidige Vlaamse Bouwmeester voert een ware geloofsstrijd tegen de verdere inname van open ruimte (vrijdag nog op het grote Klimaat- en Energie-event van het Klimaat Podium hier in Brugge) en vindt daarvoor toenemende steun bij diverse spelers uit de bouwsector, de politiek heeft de mond vol van een 'betonstop' en steeds meer worden we geconfronteerd met de extreme kostenplaatjes van ruimtelijke verrommeling. We moeten dus dringend op zoek naar manieren om mensen anders te laten samenleven. Compacter, nabijer, hoger, creatiever...     Gemeenschappelijk wonen biedt daarvoor een belangrijk deel van de oplossing. Het vertrekt echter niet alleen van een beperkende visie op ruimtelijke ordening ('het moet met minder'), het legt ook de nadruk op belangrijke voordelen van deze manier van wonen, of dat nu onder de vorm van woonerven, centraal wonen, woongroepen of pure cohousing is: een grotere en kwaliteitsvollere publieke ruimte, lager energieverbruik, een rustigere en hechtere buurt, meer groen, betaalbaarder wonen, ... Vaak leidt het ook tot een aangepast mobiliteitsbeleid in de buurt, minstens in de woonkern zelf, waardoor het ook verkeersveiliger woont.   "Eigenlijk zouden we moeten evolueren naar een beleidscultuur die voorrang geeft aan vormen van compacter en socialer wonen, die dit fiscaal stimuleert en administratief faciliteert, of die er zelf het initiatief voor neemt. Zover zijn we nog niet", aldus David Vanholsbeeck, ondervoorzitter van Groen Brugge. "De stad Brugge laat kansen liggen om zelf een dergelijk woonbeleid te voeren, bv. door het nog steeds niet activeren van het stadsontwikkelingsbedrijf of de keuze om telkens weer open ruimte aan te snijden voor nieuw bouwprojecten. Intussen wordt de stad verder uitverkocht aan bouwpromotoren en andere private vastgoedspelers."     "De mensen van Samenhuizen Brugge bewijzen echter dat het anders kan. Deze burgers hebben zélf het heft in handen genomen en maken burgers, de overheid en de bouwsector bewust van de grote voordelen van deze vormen van wonen", vervolgt Vanholsbeeck. "In dat opzicht is het ook een schitterend voorbeeld van burgerinitiatief, dat veel verder gaat dan de typische inspraak. Deze burgers doen het zélf en dat verdient alle aanmoediging. Met deze Groene Pluim willen we dat extra in de verf zetten, maar we hopen dat het beleid dergelijke positieve projecten ook aangrijpt om de regels en het papierwerk te versoepelen en zo een faciliterend beleid te voeren."   Voorzitter Philippe Vermeersch van de vzw Samenhuizen Brugge is opgetogen met de erkenning: "Dit is een mooi duwtje in de rug van al onze mensen die de voorbije jaren cohousing, tuindelen en woningdelen hebben gerealiseerd in Brugge. We draaien volledig op vrijwilligers, dus we rekenen zeker op een pro-actief stadsbestuur dat nieuwe woonvormen wil ondersteunen en helpen realiseren. Dat is alvast gelukt voor verschillende tuindeelprojecten."     "We geloven oprecht dat we met onze projecten een verschil kunnen maken om de grote sociale en ecologische uitdagingen van de 21ste eeuw te lijf te gaan", aldus Vermeersch. "Zo bieden we reeds 5 jaar een ontmoetings- en informatieplatform aan en stimuleren we zo burgerinitiatieven. Dat was het geval met Stoer Huus, het eerste cohousingproject van West-Vlaanderen, en nu ook met Eikenberg en Plus Loft, twee nieuwe initiatieven. Ondertussen hebben we onze werking uitgebreid naar de ondersteuning van woningdelen, waarbij een groep alleenstaanden samen een huis huren."   Meer info over deze projecten via: Philippe Vermeersch, voorzitter Jeroen Gaeremynck, erevoorzitter [email protected]   www.samenhuizenbrugge.be