Groen! Brugge blij met charter

06 Mei 2013

Gisterenavond werd op een Europees congres in Brugge een charter over de Groene Gordel rond Brugge ondertekend. 28 regionale organisaties en overheden erkennen daarin de grote ecologische, maar ook economische waarde van de groenzone die rond Brugge ligt. In dat charter wordt ook gesteld dat deze organisaties zich actief zullen inzetten om deze gordel te bewaren en zelfs uit te breiden.De VLM, de Vlaamse Landmaatschappij, organiseerde op 13 en 14 oktober 2010 in Brugge een congres over “de waarde van groene investeringen in peri-urbane gebieden”. Het congres hield zich dus ook bezig over stadsdruk op het omliggende milieu. Met de zoektocht naar nieuwe woonruimtes, werkgelegenheid en welvaartsgroei blijft de druk op groenzones in de buurt van steden hoog. Zo ook in Brugge. Maar dat het verdwijnen van open ruimte en groenzones rechtstreeks kan leiden tot welzijnsverlies van de bewoners van die stad, wordt vaak niet erkend.Groen! Brugge ijvert sinds jaar en dag, samen met organisaties als Natuurpunt, het Groene Gordelfront en Groen vzw, voor het onverminderd behoud en de versterking van de Groene Gordel rond Brugge. We zijn dan ook blij dat tal van organisaties en overheden -- waaronder ook Stad Brugge -- de waarde van groenzones en open ruimte rond Brugge op zich erkennen en actief willen ijveren voor het behoud en zelfs de uitbreiding van die gordel.“Een charter is natuurlijk maar een engagement op papier. En de term ‘groene investeringÂ’ blijft vrij interpreteerbaar. Groen! Brugge zal dan ook in de toekomst het beleid ten aanzien van de Groene Gordel blijven opvolgen en toetsen aan waarlijk ecologische en duurzame oplossingen,” aldus Bruno Mostrey, bestuurslid van Groen! Brugge. “En dat is niet enkel een engagement op papier: wij voegen al jaren de daad bij het woord.”Bruno Mostrey, bestuurslid Groen! BruggePS Uit het nieuwsbericht van de VLM:“Die 28 partners zijn: Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap voor Wegen en Verkeer, AZ Sint – Lucas, BLOSO, Boerenbond, Bosgroep Houtland, CVN West-Vlaanderen, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Fietsersbond, Gemeente Beernem, Gemeente Jabbeke, Gemeente Oostkamp, Gemeente Zedelgem, Gemeente Zuienkerke, Groen vzw, Jeugdbond voor Natuur en milieustudie, Natuurpunt Brugs Ommeland, OCMW Brugge, Ons Erf – vzw Provinciale Dienstverleningscentra, Planbegeleidingsgroep Randstedelijk gebied Brugge, Provincie West-Vlaanderen, Regering der Gemene en Loweiden, Regionaal Landschap Houtland, Stad Brugge, Stad Damme, Vlaamse Landmaatschappij, Westtoer.Door de ondertekening van het Charter erkennen de overheden en organisaties het belang en de waarde van de groene gordel Brugge en engageren zij zich tot het samen investeren in de verdere ontwikkeling van een kwaliteitsvolle en leefbare groene gordel Brugge, met specifieke aandacht voor: de omgevingskwaliteit van openruimtegebieden in het randstedelijke gebied Brugge; het behouden en versterken van de leefbaarheid van het randstedelijk gebied Brugge; de ontsluiting van het randstedelijk gebied Brugge en de verbinding tussen de verschillend  deelgebieden openheid om in dialoog te gaan over de kwaliteit en de leefbaarheid tussen de verschillende deelgebieden; om te komen tot een Groene gordel Brugge waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen. Elk van deze partners draagt binnen zijn mogelijkheden bij om de waarde van de groene gordel Brugge te vergroten.”