Groen Brugge bezorgd over uitstap Port of Antwerp-Bruges uit PortConnect:

26 Mei 2024

Groen Brugge bezorgd over uitstap Port of Antwerp-Bruges uit PortConnect:

Begin mei werd via de pers bekend dat Port of Antwerp-Bruges (POAB) zich terugtrekt uit PortConnect en op zoek is naar een overnemer voor hun aandelen.

(Foto: PortConnect)

Deze stap betekent een belangrijke verandering voor de kustvaart tussen Brugge, Oostende en Antwerpen, een sector waarin POAB een essentiële rol speelt voor de Vlaamse estuaire vaart.

De estuaire vaart tussen Zeebrugge en het Schelde-estuarium vormt een cruciaal onderdeel van een duurzame ontsluiting van de haven. De afgelopen jaren hebben we een aanzienlijke stijging gezien in het aandeel van de estuaire vaart uit Zeebrugge, wat het belang van deze vaarroutes onderstreept.

Naar aanleiding van dit nieuws stelt Andries Neirynck, raadslid voor Groen in de Brugse gemeenteraad, enkele vragen aan de Brugse bestuurders binnen POAB, met name aan burgemeester Dirk Defauw, schepen Pablo Annys en schepen Mercedes Van Volcem:

  • Wat is de reden dat POAB zijn belang verkoopt in PortConnect?
  • Zijn de bestuurders betrokken geweest in deze operatie?
  • Is er voldoende zekerheid dat de estuaire vaart voldoende ondersteund zal blijven worden door POAB?

Deze vragen reflecteren de zorgen en het belang dat zowel het publiek als de betrokken partijen hechten aan de toekomst van de estuaire vaart en de duurzaamheid van de havenactiviteiten.

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid