Gemeenteraadslid Charlotte Storme neemt inschrijvingsprocedure Stedelijk Conservatorium onder de loep

02 Juli 2017

Het Conservatorium kent een groot succes, voor volwassenen maar zeker ook voor lagere schoolkinderen. Uitkeringsgerechtigde werklozen, personen met een leefloon of gezinsvervangend tehuis die recht hebben op een verminderd inschrijvingstarief dienen hiervoor een attest voor te leggen. Dit attest moet ten vroegste gedateerd worden op 01/09 en ten laatste op 30/09.  Charlotte Storme stelt zich terecht de vraag of er door deze regel voor bovenvermelde personen en (of) hun kinderen nog voldoende plaats is op 01/09 en stuurt deze vraag ook door naar de verantwoordelijke bij het stadsbestuur voor het conservatorium. Inschrijvingen kunnen immers al vanaf 01/06. Een aantal éénvoudige maatregelen zouden een eventueel plaatstekort in het conservatorium kunnen voorkomen voor mensen die het financieel moeilijker hebben en meteen ook zorgen voor een gelijke aanpak van elke inschrijving. Cultuur en muziek kunnen voor hen een wereld van verschil betekenen! Onze voorstellen: - Uitkeringsgerechtigde werklozen, personen met een leefloon of gezinsvervangend tehuis kunnen zich reeds aanmelden op 1 juni zoals ieder ander, zodat hun plaats gereserveerd is in het conservatorium, eventueel reeds met betaling van het verminderd tarief en zo nodig aan te passen per 1 september. - Of nog beter: uitkeringsgerechtigde werklozen, personen met een leefloon of gezinsvervangend tehuis kunnen het attest reeds indienen op 1 juni, bij de start van de inschrijvingsperiode.    Foto's: website Stedelijk Conservatorium        Het antwoord van Steven Wittevrongel, kabinetschef van de burgemeester,vermeldt echter  de volgende 'dooddoeners': - De attesten dienen voorzien te zijn van de datum van 1/09 ...Dat is de 'regelgeving'. - Daar kunnen we 'niets' aan veranderen. - De oplossing die wij aanbieden is dat deze mensen zich wel kunnen inschrijven op 1 juni en 'het volledige inschrijvingsgeld' betalen, dat we dan voor een gedeelte terugbetalen na ontvangst van het attest in september. Wij zien in deze ontgoochelende antwoorden weinig inspanning vanuit het stadsbestuur voor deze groep mensen die het financieel moeilijker hebben.   Er kon vanuit het stadsbestuur minstens geantwoord worden op de werkelijke vraag van ons raadslid: "Wordt de bovenvermelde maatregel van terugbetaling in september, na ontvangst van attest, ook daadwerkelijk toegepast en voor hoeveel mensen?" Tevens getuigt het antwoord van weinig creativiteit en streven vanuit het stadsbestuur, om deze mensen 'gelijk' te benaderen en hen ook 'gelijke' kansen te geven.   Dit kan 'anders'! (tekst: Karin Robert en Charlotte Storme)