Geen afvalwater meer in Brugse reitjes

01 Januari 2017

Enkele weken geleden sprongen de Brugse ijsberen in de reitjes aan de Rozenhoedkaai tijdens hun kerstjump, een mooie traditie. En voor de nieuwjaarsduik doen ze dit nog eens over aan de Sint-Pietersplas (gezien de waterkwaliteit wellicht een betere locatie). In de zomer willen we dan weer graag met zijn allen zwemmen in ons historisch centrum. In de zomer van 2016 was dit echter weerom niet mogelijk door de slechte waterkwaliteit. Er is echter een structureel probleem met die waterkwaliteit. Groen Brugge wil dit dan ook grondig aanpakken. Sedert het afkoppelen van de riolering, die tot in de jaren '70 in de reitjes liep, bleven een aantal huiseigenaars toch hardnekkig lozen, ondanks meerdere aanmaningen. In de kerstvakantie van de winter van 1996-'97 werd dit duidelijk door de vele wakken in o.m.de Speelmansrei achter de Moerstraat. De Brugse administratie is op de hoogte van de lozingspunten maar tot op vandaag werd er vanuit het stadsbestuur niets gedaan om dit aan te pakken. Uit de cijfers die fractieleider Marleen Ryelandt onlangs opvroeg, blijkt nu onder meer dat in het Kapucijnenreitje op een 9-tal plaatsen nog geloosd wordt. Net dít reitje moet één van de pronkstukken worden van het nieuwe 't Zand door het open te leggen naast het concertgebouw en er onder meer de beeldengroep van het oude 't Zand een nieuwe plaats te geven (indien toegelaten tenminste). Groen Brugge vraagt daarom een definitieve aanpak van alle lozingspunten in de Brugse reitjes tegen ten laatste 2020. Voor kansarme gezinnen vragen we een aangepast subsidiereglement. Midden de jaren '90 werd er, na aandringen van de Brugse Mina-raad, een stop gezet op de lozingen in het Boudewijnkanaal. 20 jaar later kan het Brugse stadsbestuur niet achter blijven met de Brugse reitjes.