Gebrek aan eerlijk debat in de Brugse gemeenteraad

06 Mei 2013

Dinsdagavond 30 november verliet Groen!-gemeenteraadslid Guido Maertens ontgoocheld de begrotingsbesprekingen. "De bespreking van de Brugse begroting 2011 laat een kater na!""We stellen vast dat de vragen die vanuit de oppositie komen zelden of nooit aanleiding geven tot een discussie. De antwoorden zijn meestal defensief en geven soms de indruk dat de vraagstelling niet begrepen wordt. We betreuren deze strategie, maar we kunnen dit alleen maar ondergaan.""Wat we niet wensen te ondergaan is wat gisterenavond opnieuw gebeurde. Bij de artikelsgewijze bespreking van de begroting waren de vragen die uit de meerderheid kwamen vooraf afgesproken met de betrokken schepenen. Dit bleek duidelijk uit de antwoorden die schaamteloos werden voorgelezen en dus voorbereid waren. Deze manier van werken brengt helemaal niets mee aan het debat dat op een gemeenteraad zou moeten gevoerd worden maar, dient enkel om de diverse schepenen zichzelf even in het zonnetje te laten zetten.""Wij ervaren deze manier van werken als een dieptepunt in de vergadercultuur van de Brugse gemeenteraad en we willen daar dan ook met klem tegen protesteren."Guido Maertens Raadslid