Food winners’. Betrek ook scholen!

16 Februari 2020

Food winners’. Betrek ook scholen!

Stad Brugge schreef met de dienst leefmilieu in op een Vlaamse subsidie en kreeg voor het  project ‘Food Winners’  een mooie subsidie als lokaal klimaatproject. Het project zal in nauw overleg met het Brugse Food Lab uitgewerkt worden. Er wordt een externe begeleider aangetrokken voor de uitwerking van intensieve sensibilisatie-acties en de opmaak van een CO2-tool.  Het project zal 3 jaar lopen en startte onlangs met een oproep om tijdens dit eerste jaar 50 Brugse gezinnen te vinden die actief willen deelnemen aan een traject om voedselverlies te reduceren en die daarna zullen fungeren als ambassadeurs van het project.

Voorwaar een heel mooi uitgangspunt.

Dit project leent zich er wonderwel toe om het ook uit te breiden naar scholen toe. Daarbij kunnen de ambassadeurs van de gezinnen een doeltreffende rol spelen.  Ook daar dient gelet te worden op reduceren van voedselverlies.

Soms verdwijnen er kilo’s en liters etenswaren in de vuilnisemmer. Soms echter is alles van het middagmaal op school op. Afhankelijk vaak van wat op het menu staat. Het is niet altijd makkelijk in te schatten hoeveel er zal worden gegeten door de leerlingen in een school.

Maar…eten weggooien terwijl er mensen zijn die zich geen warme maaltijd kunnen veroorloven is ‘not done’ en hieraan hangt ook een ecologisch verhaal vast.   Afval minderen en voedselverlies reduceren is een prioriteit, ook voor stad Brugge.

Ik wil hier dus pleiten …

Enerzijds om het opgestarte project ‘Food Winners’ straks uit te breiden naar alle scholen toe en daartoe de opgeleide ambassadeurs in te schakelen.

Anderzijds wil ik ook verwijzen een recent opgestart project in een 3-tal Gentse stedelijke scholen: ‘Freego’.  Binnen dit concept wordt met veel aandacht gelet op

  1. Het bestellen van zo nauwkeurig mogelijke hoeveelheden
  2. Op verpakkingen door te leverancier te voorzien van verschillende groottes (voor 1,2,5 en 10 personen) zodat nauwkeuriger kan worden besteld
  3. Om vanuit de secretariaten te werken aan een zo correct mogelijk bestelgedrag.
  4. De mogelijkheid om te werken in de school met ‘Freego’, een snelkoeler én een koelkast met glazen deur.

In de snelkoeler komen ongeopende verpakkingen die in sneltempo worden afgekoeld en in de koelkast worden aangeboden aan personeel en ouders. Ze hebben alvast een sensibiliserende werking op het personeel, zodat op het vermijden van voedseloverschotten verder ingezet kan worden. 

Ook in onze school wordt aandacht besteed aan voedseloverschotten en voedselafval minderen.  Bewustwording en meten van het voedselafval per soort is bij ons een begin.    De kinderen en het personeel uitdagen om het afval te minderen is een volgende maar noodzakelijke stap.

Mijn vragen hierbij:

  1. Is men bereid om het project ‘Food winners’ uit te breiden naar scholen toe?
  2. Is men bereid om hierbij de ambassadeurs van de gezinnen als ervaringsdeskundigen, vanuit het project ‘Food winners’, in te zetten , dit te overwegen?
  3. Is men bereid om de eigen Brugse stedelijke scholen én alle Brugse scholen, over de netten heen, te sensibiliseren en te begeleiden naar bewustwording ivm de hoeveelheid voedselafval, de noodzaak van het reduceren van voedselafval en de aanpak ervan? Hierbij zijn de tips meegegeven ivm bestellen en proportioneren van maaltijden alvast een basisvertrekpunt.
  4. Wil men het concept ‘Freego’ bekijken, onderzoeken als mogelijkheid binnen het project ‘Food winners’?

Karin Robert