Financieringstekorten bij de politie

29 Mei 2015

Vorige maand presenteerde onze gewaardeerde Korpschef zijn synoptisch verslag, aansluitend bij zijn verzoek tot nieuw mandaat. Ik weet zeker dat alle collega's dit boeiende document over onze Brugse politiewerking zeer aandachtig gelezen hebben. Daarom zullen zij zich ongetwijfeld ook volgende passage levendig voor de geest kunnen roepen. In een passage die tussen "droom en daad" heet, stelt onze korpschef dat er een grote tegenstelling bestaat tussen wat hij noemt het managerieel discours, wettelijke voorschriften en de “excellente politiezorg" en de plaatselijke politietrealiteit. Waarbij onze Korpschef stelt: dit geldt a fortiori voor Brugge. Met andere woorden, onze eigen korpschef stelt dat de onze politiediensten het moeilijker hebben dan op andere plaatsen. Dan zijn mijn oren gespitst burgemeester! Waar verwijst de korpschef naar? 1. Volgens hem zorgt de Kul norm, die werd vastgelegd bij de politiehervmorming voor een personeeltekort van 20 full time equivalenten (bijvoorbeeld door de politieinzet bij gerechtshoven die niet werd meegeteld.) 2. Een toename van federale opdrachten sinds 2001: de inrichting van de gesloten centrum voor mensen zonder geldige verblijfsdocumenten, de afdeling hoge veiligheid in het penintentiair complex, het samenbrengen van radicaliserende gedetineerden in twee gevangenissen, waaronder Brugge. Dit zorgt voor een grote nood aan begeleiding naar gerechtshoven, ook in Brussel en het onderhouden van een sterk getraind cobra team. 3. Het politieel evenementenbeleid en in het bijzonder het voetbal. Dit komst enorm veel politieinzet en weegt zeer zwaar op het korps.   Al deze gegevens zorgen ervoor dat de politieinzet van onze stad zich veel minder kan inzetten op de veiligheid van de Bruggeling dan nodig of gewenst. Ik roep zowel de collega's politici uit de federale parlementen, als deze uit de diverse regeringspartijen op om werk te maken van deze ongelijke financiering waarvan de Brugse burger het slachtoffer is. De Brugse parlementairen stellen steeds dat zij in Brussel gaan zitten om dicht bij de bron te zitten en de belangen van onze stad te vrijwaren. Wel, ik verwacht eerstkomend wetgevende initiatieven van hen en hun partijen om dit op te lossen. Het is meer dan dringend, zeker nu ook de Brugse financiële situatie tot een personeelsstop bij de politie noopt.