Estuaire vaart en ontsluiting van onze Zeehaven

21 Oktober 2020

Estuaire vaart en ontsluiting van onze Zeehaven

In de pers konden we lezen dat de estuaire vaart uit Zeebrugge de afgelopen maand met 58 procent gestegen is. Dat is belangrijk voor de duurzame ontsluiting van onze haven. Terzelfdertijd lezen we in de pers dat er door Vlaanderen opnieuw een studie wordt gemaakt i.v.m. de verbreding van het Schipdonkkanaal. Dit gaat regelrecht in tegen de Brugse beleidsnota waar er gekozen wordt voor de estuaire vaart. Het Schipdonkkanaal is intussen voldoende bestudeerd om te weten dat dit een onhaalbare kaart is en er geen draagvlak voor is in Vlaanderen. De impact op het milieu is niet min, er is niet genoeg zoetwater om dit kanaal te voeden en verdere verzilting van onze polders is in tijden van ongekende klimaatopwarming te mijden.

Een nieuwe studie is dus tijdverlies. Wil Vlaanderen investeren in de ontsluiting van de haven, dan kunnen de centen beter besteed worden aan een verdere ondersteuning van de estuaire vaart. Of aan een veilige ontsluiting van Zwankendamme en Lissewege, projecten die Brugge wel steunt.

Graag had ik geweten of het stadsbestuur op de hoogte is van deze studie? Bent u – rechtstreeks of via het havenbestuur – bevraagd of betrokken bij deze studie? En hebt u de minister er op gewezen dat stad Brugge hier absoluut geen vragende partij voor is, maar andere prioriteiten naar voor wenst  te schuiven?

Andries Neirynck
Gemeenteraadslid