Een vrijplaats in Brugge (Interpellatie 22-03-2016)

06 Juni 2016

Het oude politiegebouw is nu al enkele jaren verlaten door de politiediensten. En in afwachting van de verbouwingen ten dienste van de nieuwe functies die het gebouw krijgt, namelijk het studentenhuis en het huis van de vrijzinnigen, konden er tal van activiteiten georganiseerd worden. Er is plaats voor kunst, cultuur, fuiven, sociale activiteiten en lezingen, enzovoort. Deze tijdelijk herbestemming was dus, wat ons betreft, een groot succes. En toont volgens ons aan dat er een levendige behoefte bestaat aan zo’n ruimte waar men zonder al te veel poespas en regeltjes op een laagdrempelige manier gebruik van kan maken. Een “vrijplaats” dus; een plaats waar het met andere woorden niet zo nauw steekt hoe het wordt aangewend. Ook toen de Die Keure-site indertijd leegstond kwam er een weggeefwinkel, rolschaatspiste, jams, volkskeuken,... Het geeft organisatoren moed en het verlaagt de drempel sterk om aan een project te beginnen als er een dergelijke vrijplaats te beschikking is. Het kan bijdragen aan een bruisende impuls aan Brugge, waar we met het probleem van de ontgroening indachtig, blijvend aandacht voor moeten hebben. Dit in tegenstelling, hoogstwaarschijnlijk, met wat Brugge Foundation als doel heeft. Deze stichting zal herbestemming zoeken voor panden met een expliciete erfgoedwaarde en bijgevolg enkel een strikt gereglementeerd en voorzichtig gebruik voor ogen hebben. Deelt dit bestuur deze mening? En stelt ze zich principieel open om andere gelijkaardige herbestemmingen tot “vrijplaats” mogelijk te maken — al dan niet tijdelijk? We willen graag dat dit bestuur de behoefte aan zo’n (tijdelijke) vrijplaats in het achterhoofd houdt. En misschien heeft dit bestuur al concrete alternatieven op het oog? Bruno MostreyGemeenteraadslid